Er du landskapsarkitekt eller ingeniør med kompetanse innen prosesser for avfallshåndtering?

Vi søker en landskapsarkitekt og en ingeniør til et oppdrag i Uganda i oktober. Prosjektet er et samarbeid med Nyenga Foundation. Oppdraget varer i ca. 2 uker i felt (minimum 1 uke avhengig av hva du har mulighet til), og du må belage deg på litt for- og etterarbeid. 

Stiftelsen Nyenga driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til stiftelsen er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.

I Uganda er det også fokus på klima. Stiftelsen Nyenga ønsker å sette søkelys på sirkulær økonomi og hvordan det kan skapes arbeidsplasser ved å ta i bruk ressurser på en bedre måte. I den sammenhengen ønsker de å vite mer om hvordan avfall håndteres i deres nærområde, Jinja, og hvilke mottaksanlegg som finnes i og rundt hovedstaden Kampala. Ingeniøren vi søker skal kartlegge eksisterende systemer, og komme med forslag til prosessforbedringer. 

I tillegg har Stiftelsen Nyenga som mål å lage et anlegg der elevene på skolen, pasientene på helsestasjonen og andre kan få inspirasjon og kunnskap om ulike vekster (grønnsaker, urter, medisinplanter, busker og trær). Dette skal stimulere til nye inntektskilder, bedre ernæring, mer variert og spennende mat. Det er også et ønske om å lage et demonstrasjonsanlegg som gir informasjon innhold om viktig næringsverdi i ulike vekster. Landskapsarkitekten skal komme med råd for planleggingen av dette visningsanlegget samt gjøre en vurdering av tomten til senteret, som er på ca. 250 mål.

Interessert?
Les mer og søk her:

Søknadsfristen er 1. august!