fbpx

SheDil: for kvinners rettigheter i næringslivet

FOKUS | Verden

Om Prosjektet


Sommeren 2020 lanserte FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) sitt nye digitale verktøy for kjønnssensitive aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsområdet. «SheDil» er et praktisk verktøy som hjelper norske bedrifter med å ivareta kvinner og jenters rettigheter i sin virksomhet. Dette er et viktig bidrag for å møte kjønnsdimensjonene i målene for bærekraftig utvikling i næringslivet!

Tittelen SheDil henspiller på kjønn (She) og aktsomhetsvurderinger (Diligence).

Ingeniører Uten Grenser sitt aller første IT-oppdrag var en del av dette prosjektet. I januar 2019 engasjerte vi førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve og PhD-stipendiat Milena Pavlovic fra institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo som frivillige, for å bistå FOKUS med utviklingen SheDil.

De viste seg å være av uvurderlig betydning når det gjaldt gjennomføring
– Gunhild Ørstavik, FOKUS

Basert på faglige innhold og aktsomhetsmodell fra FOKUS, laget IUG-teamet en enkel digital modell som viste hva som var realistisk å få til innenfor prosjektets tidsramme og ressurser.

Geir Kjetil og Milena utviklet kravspesifikasjoner for den digitale plattformen samt sto for utvikling og test av et digitalt flytskjema – et interaktivt «beslutningstre» (interactiv decision-tree) hvor svaret ja eller nei på spørsmål i aktsomhetsvurdering-skjeden, utløser en anbefaling (f.eks. henvisning til best practice). De bisto også i å utarbeide en oppdragsbeskrivelse for utlysning til digitalt design for IT-selskaper, og vurderte de enkelte tilbyderne.

Dersom du vil lese mer om SheDil eller til og med begynne å bruke verktøyet i din bedrift, kan du besøke hjemmesiden via menyen til høyre.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Bedrifter i hele verden
Samarbeidspartner FOKUS
Fagområde IT
Tidsrom Våren 2019

Lær mer

Nettsted SheDil
Ekstern video Se lanseringen av SheDil her

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger din hjelp! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651