Utvikling av ressursmodell

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Prosjektet


Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

 
Informasjon om oppdraget

En av utfordringene ved Waste for Warmth prosjektet er å utvikle en økonomisk bærekraftig modell som både er replikerbar og skalerbar. Som et grunnlag for dette er det nødvendig å kunne simulere ressursbehov ved produksjon av isolasjonsmaterialet, samt å kunne kalkulere kostnader og ressurser.

Lasse og Thea fra EY jobbet i februar med å utarbeide en økonomisk modell for prosjektets produksjonslinje som tar høyde for kostnader forbundet ved å omdanne avfallsplast til isolasjonsprodukter til bruk i flyktningetelt. De har jobbet med å innarbeide en rekke aspekter i modellen, som sourcing og sortering av plast, smelting, flossing, formatering og installasjon av isolasjonsproduktene.

Modellen gir et grunnlag for å estimere kostnader forbundet med produksjon og kostnader per isolerte telt og gjør oss i stand til å:

  • Simulere ulike scenarier for hvordan produksjonen kan settes opp, og forstå muligheter for stordriftsfordeler
  • Identifisere de største kostnadsdriverne i produksjonen

Ressursmodellen er et svært nyttig verktøy for å justere forretningsmodellen, samtidig som den gir et bedre grunnlag for å identifisere nyttige partnere og synliggjøre prosjektets påvirkning og betydning ovenfor interessenter.

 

 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Norge
Prosjekt Waste for Warmth
Fagområde Bygg og infrastruktur, Gjenvinning
Tidsrom Februar 2020

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651