fbpx

Plastgjenvinning i Melkadida: Fase 4

NGI, UNHCR | Norge

Om Prosjektet


I 2018 startet Ingeniører Uten Grenser et samarbeid med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt). Samarbeidet skal inkludere en serie med prosjekter innen plastgjenvinning, for å sikre bedre helse og tryggere levestandarder for mennesker som er bosatt i flyktningleirer. Det overordnede målet med prosjektene er å bidra til at plastavfall blir resirkulering på en måte som fører til lokalt eierskap, gründervirksomhet og sysselsetting. Plastgjenvinningsvirksomheten skal tilby infrastruktur for avfallshåndtering, etablere produksjonssamvirke, og føre til ferdighetsutvikling (yrkesopplæring mm.) for både flyktninger og vertssamfunn. 

IUG har tidligere sendt 3 team til Melkadida for å bidra i prosjektet, og planen var å sende enda flere ingeniører dit i år. På grunn av smittevernstiltak ble dette dessverre ikke mulig, men heldigvis stopper ikke prosjektet opp av den grunn!

Ved NGIs lokaler i Oslo har frivillige fra IUG bidratt til å sette opp et fungerende verksted, testet prinsipper, bygget maskiner og jobbet med å videreutvikle teknologien som skal brukes i Melkadida. På denne måten kan anlegget ferdigstilles mye raskere når grensene åpner igjen!

For å kunne smelte høy-kvalitetsplast uten å bruke elektrisitet ønsker prosjektet å se på muligheten for enkel men ren teknologi for å utnytte energi-innholdet i lav-kvalitets plast/pappavfall som varme til å smelte plast for omforming. De teknologiene som nå testes ut er pyrolyse/gasifiseringsteknologi og forbrenning med posefilter. Det er ønskelig å bygge tilsvarende prototyper av disse to ovnene i Norge for å teste funksjonalitet forbunnet med hvor godt teknologien smelter plasten samt utslipp fra forbrenningen. Tegninger på ovnene foreligger, og prototypene har allerede blitt bygget i Etiopia. Målet med dette prosjektet er å teste teknologiene både med tanke på miljømessig bærekraft (utslipp) og muligens gjennomføre forbedringer i designet.

Oppdraget vil være ferdigstilt i begynnelsen av 2021, og rapporten vil deles her!

Informasjon


Fakta

Lokasjon Melkadida, Etiopia
(gjennomføres fra Norge)
Samarbeidspartner UNHCR, NGI
Fagområde Gjenvinning
Tidsrom Høsten 2020

Nedlastbar informasjon

Rapport  Kommer i 2021

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
Dronningens gate 22
0154 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651