Vi ser etter mentor for to studenter!

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser nå etter en erfaren vann- og avløpsingeniør som ønsker å bidra med sin kompetanse som mentor for to masterstudenter fra NTNU. Ingeniøren bør ha erfaring med vannforsyningssystemer der pumping inngår, samt drikkevannsrensing i rurale områder.

Bakgrunn

IUGs partner Kirkens Nødhjelp, og deres lokale partnerorganisasjon 4CCP, har rehabilitert og installert grunnvannspumper (håndpumper og solardrevne pumper) i regionene Mbulu, Hanang og Mkalama i Tanzania. Grunnvannet har tilstrekkelig kvalitet som drikkevann, med unntak av høye fluornivå i noen brønner. Det vil bli utført et labforsøk med fjerning av fluor ved bruk av blader som adsorpsjonsmiddel, videre analyser av kontinuerlig pumpedata for å se hvordan pumpene opptrer i tørkeperioder, og etablering av KPI for vurdering av eksisterende drift.

NB: Søknader vurderes fortløpende.

Praktisk informasjon:Sted:
Arbeidet gjennomføres ved digitale møter og selvstendig arbeid hjemmefra.

Arbeidsmengde: Ca. 10-20% i ca. 3 måneder (Masteroppgaven skal leveres i desember). Arbeidet kan gjennomføres på ettermiddagen / ved siden av normal fulltids stilling.

Oppstart: Snarest

Søknadsfrist: 04. oktober 2020

 

Tidligere oppdrag


Her kan du lese mer om prosjektet:

 

Vanntilførsel i rurale områder

Utredning og anbefaling for flerbruks vanningssystem.

Interessert i andre muligheter for deltakelse i oppdrag og prosjekter?