Ingeniørdugnad har gjort en forskjell

Med lokal tilstedeværelse og mye erfaring fra ingeniørfaglig arbeid i Nordvest-Syria, har våre dyktige kollegaer i Field Ready Turkiye gjort et fantastisk arbeid, og de er svært takknemlige for støtten fra Norge. Nedenfor kan du lese mer om hvordan #ingeniørdugnaden har bidratt, både i den akutte nødhjelpsresponen og med ingeniørfaglig arbeid for å reparere skader på viktig infrastruktur. 

Kort bakgrunn for #ingeniørdugnad 
Jordskjelvet rammet et område hvor IUG har vært involvert i flere år. Vårt største prosjekt, innovasjonsprosjektet Waste for Warmth, har base i Gaziantep. Kjernen i dette prosjektet er å gjøre plastavfall om til isolasjonsmaterialer i boliger for internt fordrevne flyktninger i Nordvest-Syria. IUGs prosjektleder Nima Nemati Saeid leder dette arbeidet, og har helt fra nyheten om jordskjelvet natt til 6. februar, vært i tett kontakt med vår lokale partner Field Ready.  

- Det var godt å få de første meldingene om at våre kollegaer i Gaziantep, og etterhvert også teamet i Nordvest-Syria, var i god behold. Sterkt preget av ødeleggelsene og usikkerheten rundt seg, var de raskt i gang med å bidra i nødhjelpsarbeidet. For oss i IUG ble det viktig å finne en måte å støtte deres innsats, forteller Nima.  

På ettermiddagen den 6. februar igangsatte IUG en innsamlingskampanje, og startet arbeidet med å invitere ingeniører, virksomheter og andre til en #ingeniørdugnad for jordskjelvrammede.  

Varm takk fra Field Ready  
Responsen fra bedrifter og privatpersoner var svært gledelig. 
- På kort tid samlet vi inn og fikk omdisponert midler slik at nærmere syv hundre tusen kroner raskt ble stilt til disposisjon for Field Ready og deres innsats, forteller en meget fornøyd Nima. 

Støtten fra Norge ble satt enormt pris på:


I would like to express our sincere gratitude on behalf of our team for your generous support. We are truly grateful for EWB-Norway's prompt response to our call for assistance, and your contributions have been invaluable in aiding those who have been impacted by the recent events. Your support has not only made a significant difference in our efforts to reduce the suffering of those in need, but it has also uplifted our team with positive feelings of strength and determination. Once again, thank you so much for everything.

Emad Nasher, Director, Field Ready Türkiye 

Jordskjelvrespons som har gjort en forskjell 
Med støtte fra #ingeniørdugnaden har tretten ingeniører og frivillige arbeidet non-stop i katastrofearbeidet. De første dagene var utdeling av varme tepper og pakker med mat til de overlevende og transport av mennesker ut fra de hardest rammede områdene prioritet. Relativt raskt ble ingeniørfaglig innsats for sykehusdrift og vanntilgang sentralt i arbeidet. Field Readys team i Nordvest-Syria reiste rundt til ni sykehus i Aleppo og Idlib for å kartlegge ødelagt medisinsk utstyr, og arbeid med reparasjon av kuvøser, hjertestartere og annet kritisk medisinsk utstyr ble igangsatt. I Gaziantep isolerte de to spesialtelt som fungerte som mottak hvor barn og unge kunne få psykososial støtte, og flere steder i Syria og Tyrkia delte de ut rullestoler til mennesker som hadde fått denne ødelagt eller nå trengte rullestol for å kunne bevege seg rundt. 

Jordskjelvresponsen kort oppsummert finner du i bildene til høyre (hvis du bruker PC) eller nederst i saken (via mobil). Du kan lese mer om innsatsen i følgende artikler: Jordskjelvkatastrofen rammet et folk og helsevesen i krise og Oppdateringer fra innsats for jordskjelvrammede.

Videre arbeid i Nordvest-Syria
Arbeidet med gjenoppbygning og reparasjon i de jordskjelvrammede områdene vil ta tid. Field Ready vil fortsette å delta i denne innsatsen, men vi er nå også i gang med å gjennoppta arbeidet med Waste for Warmth i Nordvest-Syria. Behovet for å bedre boforholdene til internt fordrevene flykninger opp mot kommende vinter er større en noen gang. Videre er behovet for sirkulære løsninger for plastavfall viktig. Sammen med Field Ready Turkey har vi utarbeidet en plan for resirkulering av 30 tonn med plast. Den resirkulerte plasten skal benyttes til å lage gulvfliser som vil utbedre bosituasjonen i 630 boenheter, noe som vil redusere oppvarmingsbehovene med opptil 50 prosent.  

Powered by Cornerstone