Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/LAOS: Clean the jungel og IUG-oppdrag innenfor vann- og sanitær

LAOS: Clean the jungel og IUG-oppdrag innenfor vann- og sanitær

Ingebjørg Hovland Evang og Nina Bjørnvold Bakken har deltatt i oppdrag med Ingeniører Uten Grenser (IUG) ved å bistå med ekspertise på vann- og sanitærløsninger i forbindelse med planlegging av et plastgjenvinnings- og utdanningssenter i Laos. De vil presentere prosjektet 8. juni, på et åpent fagtreff arrangert av IUGs faggruppe for vann og sanitær.

Plast på avveie er blant verdens raskest voksende miljøutfordring og har nådd de dypeste junglene i Laos. Frem til nå har en «løsning» vært å brenne plasten i jungelen, som vi nå vet er ekstremt farlig. Å redusere plastavfall og forurensning er et komplekst problem, blant annet fordi mikroplast sprer seg raskt og sosiale trender og individuell atferd må forandres for å løse utfordringen. I Laos er det ingen klare insentiv for forbrukere og produsenter til å gå over til løsninger som vil generere mindre avfall eller søppel.

Phamai – IUGs samarbeidsorganisasjon i felt
Phamai er en ideell organisasjon som jobber med å gi barn i Laos verktøyene de trenger for å skape fremtiden de fortjener. Phamai holder til i en landsby kalt Phonsawath i jungelen i Laos. Deres bærekraftsoppdrag er å kommunisere viktigheten av å bevare den laotiske naturen, og sette i gang bærekraftige prosjekter som kan redusere skadelige økologiske prosesser og rydde opp i jungelen.

Da det ikke fantes noen gode løsninger for å kaste plast i Phonsawath, bestemte Phamai seg for å ta tak i dette. I 2018 satte de i gang prosjektet Clean the Jungle, der de utviklet et resirkuleringssystem som bevarer den frodige grønne jungelen samtidig som det sikrer levebrødet til de innfødte. Prosjektet gir plast en verdi ved å samle inn plastflasker fylt med plastavfall, kalt ecobricks. Ecobricks bidrar til å skjerme miljøet for plastrester, samtidig som det gir plasten en ny verdi som byggemateriale. Prosjektet er basert på den norske flaskepantordningen; folk kan levere inn ecobricks, de får penger fra Empowers plastfond, og så gjenbrukes plasten.

Plastgjenvinnigs- og utdanningssenter under planlegging
Målet med prosjektet er å bygge et plastgjenvinnings- og utdanningssenter for å hjelpe til å redusere plastutfordringen i området og øke bevisstheten om plastgjenvinning gjennom utdanning. Senteret planlegger å ta inn anslagsvis 120 unge studenter per år, så vel som frivillige. Senteret skal gi undervisning om miljøutfordringer og har som mål å drive forskning for å finne løsninger på hvordan små samfunn uten mange gjenvinningsmuligheter kan gjenbruke plasten de produserer.

Hoveddelen av senteret er gjenvinningssentralen. Lokalbefolkningen vil bringe plastavfall til senteret slik at plastavfall i jungelen reduseres. Målet er å bygge et plastgjenvinningsanlegg med plast som en del av konstruksjonen ved å benytte ecobricksene som er samlet inn tidligere, og forske på måter å gjenbruke og resirkulere plastavfall i distriktene. I første omgang skal senteret resirkulere plast ved å lage ecobricks som kan brukes som byggemateriale i andre prosjekter. På lengre sikt planlegger senteret å resirkulere plast ved å lage produkter av avfallet.

I pilotprosjektet samlet de inn 59.000 plastflasker fulle av brukt plast. Prosjektet leverte over all forventning, og de er nå i gang med å planlegge en permanent løsning i bygda. Phamai har derfor bestemt seg for å bygge et plastgjenvinnings- og utdanningssenter i utkanten av landsbyen. For å realisere dette målet trengte Phamai assistanse fra Ingeniører Uten Grenser for å løse de byggtekniske utfordringene.

Bidrag til vann og sanitørløsninger for senteret
Ingebjørg Hovland Evang som jobber i Multiconsult og Nina Bjørnvold Bakken som jobber i Norconsult har sammen bistått i oppdraget på vegne av Ingeniører Uten Grenser ved å utarbeide vann- og sanitærløsninger for senteret. Senteret ønsket å redusere vannkostnadene ved å benytte regnvannsinnsamling for husholdningsbruk. For å vurdere behovet for regnvannsinnsamling ble de ulike tilgjengelige vannkildene også evaluert i tilknytning til senteret. På samme måte ble løsninger for toalettfasiliteter og avløpshåndtering vurdert ut ifra de lokale forholdene. En stor del av jobben innebar å kartlegge eksisterende situasjon, eventuelle begrensninger og mulighetsspennet for prosjektet med tanke på vann- og sanitærløsninger. Arbeidet ble utarbeidet i tett dialog med lokale og frivillige fra Laos samt dyktige fagfolk, som gjorde det mulig å utføre et slikt mulighetsstudie fra Norge.

Det har vært et utrolig spennende og lærerikt prosjekt, som vi gleder oss å følge videre!

Del:
Powered by Cornerstone