Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Hvordan er det å være frivillig i IUG?

Hvordan er det å være frivillig i IUG?

Hvert år gjennomfører vi en rekke prosjekter der frivillige bidrar med sin kompetanse. Men hvordan er det egentlig å være frivillig i IUG Norge?

Det er et stort puslespill som skal på plass for å organisere alle frivillige og prosjekter. Hvert prosjekt er forskjellig fra hverandre, de krever ulik kompetanse – gjerne i kombinasjon – og det er mange parter involvert. Vi jobber i de fleste tilfeller sammen med en annen bistandsorganisasjon der vårt bidrag til prosjektet er et teknisk og ingeniørmessig bidrag.

Hvordan er det å være frivillig i IUG?Den viktige planleggingsfasen

Den viktige planleggingsfasen

En vesentlig del av arbeidet for å sikre et godt gjennomført prosjekt utføres i planleggingsfasen. Her inngår vi avtale med partnerorganisasjon i felt og sørger for at all dokumentasjon angående sikkerhet for feltoppdrag er på plass og verifisert av IUG Norge. Vi utformer en behovsanalyse, og sørger for at kvaliteten i prosjektet tilfredsstiller IUGs standard.

Når behovet er definert og avtalene mellom partene i oppdraget er utarbeidet og signert, utlyses engasjement(ene) for å rekruttere frivillige med riktig kompetanse.

 

Søke på utlysninger

Vi utlyser alle stillinger her på våre hjemmesider. Er du medlem i IUG får du utlysningene tilsendt direkte på e-post. Du kan også følge @iugnorge på Sosiale Medier for å få med deg de siste utlysningene. Alle som vil søke på oppdrag hos oss må sende inn en søknad til våre utlysninger da vi dessverre ikke har anledning til å behandle åpne søknader.

Når du har vært gjennom intervju og blitt plukket ut til å være en del av teamet som skal bidra, sørger vi for at du får en komplett opplæring og forberedelser til prosjektet.

Se alle utlysninger her

 

Gjennomføring og reisevirksomhet

Et gjennomsnittlig feltopphold varer i 14 dager, der du som frivillig ikke skal ha noen utgifter i forbindelse med oppdraget. Hva selve feltoppholdet innebærer varierer fra prosjekt til prosjekt.

Vi gjennomfører i tillegg flere oppdrag fra Norge hvert år, der man kan bidra med sin kompetanse uten å reise. 

Det vil ikke planlegges noe reisevirksomhet på en god stund fremover på grunn av koronasituasjonen, og det er vanskelig å si noe om når det vil bli mulig å starte med feltreiser igjen. Alle utlysninger som kommer den nærmeste tiden vil derfor kun gjennomføres fra Norge.

 

Se opptak fra våre webinarer

Hør våre frivillige fortelle om sine prosjekter og opplevelser fra feltreiser og oppdrag fra Norge. 

Webinarer

 

Et minne for livet

Etter retur til Norge, eller avslutning av oppdraget fra Norge, gjennomgår vi en debrief med de frivillige. Du og teamet må etter hjemreise levere en sluttrapport som regnes som avslutningen på oppdraget.

Rapporten og informasjon fra prosjektene blir presentert på IUG Norges hjemmesider, og er tilgjengelig informasjon for offentligheten. Det er viktig for vårt arbeid at vi kan dele og tilgjengeliggjøre resultater fra våre prosjekter slik at disse kan videreføres eller
være utgangspunkt for fremtidige prosjekter både for vår organisasjon og andre prosjekter.

Etter at du er ferdig i prosjektet håper vi at du har fått med deg et minne for livet, og kanskje søker du deg til flere prosjekter.

 

Det finnes mange måter å engasjere seg i arbeidet vårt på

Hvis du ikke ønsker eller kan delta i et definert prosjekt som beskrevet i denne artikkelen, finnes det flere måter å bidra til IUGs arbeid. 

Bli fastgiver   Bli med i en lokalavdeling  

Del:
Powered by Cornerstone