Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Installasjon av solcellepaneler for plastgjenvinning i Senegal 

Installasjon av solcellepaneler for plastgjenvinning i Senegal 

Sivilingeniør Fredrik Pettersen kom nylig hjem fra Sør-Senegal hvor han har sørget for installasjon av solcelleanlegg til en plastgjenvinnings-fabrikk. Med oppspart ferie var han drøyt fire uker på feltopphold i Sør-Senegal. Her fikk han, i en helt annen kontekst enn på kontoret hjemme, jobbet særdeles hands-on ingeniørfaglig og samtidig god bruk for sin erfaring med forretningsutvikling og rådgivning i energibransjen. 

Niafrangs Venner og plastproblematikk i Sør-Senegal 
Niafrang (Niafourang) er en liten landsby helt sør i Senegal. Tomta hvor organisasjonen Niafrangs Venner bygger en liten gjenvinningsfabrikk ligger kun få kilometer i luftlinje fra stranda. Der og ellers langs Senegals 750 km lange strandlinje mot Atlanterhavet, flyter daglig mengder av plastsøppel i land. Uten avfallshåndteringsløsninger fra kommunen og regionens side, blir det mye søppel også fra land. Både for natur, mennesker og klima, skaper avfallet store problemer.  

Niafrangs Venner er en liten organisasjon som i flere år har bidratt med prosjekter som skaper arbeidsplasser og kan være med å gjøre livssituasjonen for lokalbefolkningen i landsbyen bedre. De senere årene har de vært med å sette i gang strandryddingsarbeid og innsamlingsløsninger for avfall. Med fabrikk-prosjektet ønsker de å skape sirkulære løsninger for plastavfall i området, som gagner både lokalbefolkningen og miljøet. Med dagens utstyr har fabrikken hatt flere testproduksjoner med belegningsstein laget av smeltet plast og sand. 

Strømløs landsby 
Det er nærmest ingen tilgang til strøm i Niafrang. Flere løsninger ble vurdert da Fredrik og resten av det frivillige ingeniørteamet startet arbeidet med å prosjektere en oppskalering av gjenvinningsfabrikken, for cirka et og et halvt år siden. Smelting av plast over bål er lite egnet i et land hvor avskoging som fører til ørkenspredning er en av de største miljøutfordringene. Per i dag foregår smeltingen ved bruk av gass, noe som er dyrt og utsatt for prisendringer. Eventuell tilknytning til det statlige strømnettet er dyrt og ville gi svært uforutsigbare leveranser, i tillegg til at det i all hovedsak baserer seg på fossil energi. Hjemme fra Norge prosjekterte og designet Fredrik derfor et solcelle-anlegg for å skaffe strøm til de planlagte maskinene for oppskalering av fabrikk-virksomheten.  

Hands-on ingeniørinnsats 
Installering av solcelleanlegget er en viktig komponent for at fabrikken skal kunne utvide produksjonen. Med et stort smil om munnen, forteller Fredrik om hands-on-arbeid og godt samarbeid med både den lokale elektrikeren, vaktmesteren på tomta Baifal og en rekke folk fra landsbyen.
- Det ble mye man&woman-power, da vi med svært enkelt utstyr klargjorde tomta for vegetasjon og røtter, sveiset sammen rammesystemet og forankret rammene i bakken med manuelt utblandet betong, forteller Fredrik.  

Økonomisk bærekraftig drift 
Et-par uker ut i Fredriks opphold kom IUG-frivillige Katrine Osgjerd Garnæs ned til Niafrang. Hun skal være der i nærmere seks måneder som prosjektleder i felt, og vil sørge for at de nye maskinene som om kort tid skal monteres blir påkoblet solcelleanlegget. Videre vil hun arbeide med helheten og bærekraften i fabrikk-prosjektet. Det er mye som må være på plass for å få en sunn drift av en fabrikk som skal gjenvinne plast i et område med lite fungerende infrastruktur. Bærekraftig drift er noe som Fredrik også er svært engasjert i. Fredrik sitt daglige arbeid i AFRY Management Consulting kommer da godt med.
– En bærekraftig økonomi er alfa og omega for dette prosjektet. I et område hvor det omtrent ikke eksisterer arbeidsplasser, og hvor problemene plast skaper er så åpenbare, så er fokus på økonomisk bærekraft i driften av fabrikken veldig viktig. Det skaper både arbeidsplasser og bidrar til å løse et stort samfunnsproblem, oppsummerer Fredrik. 

Språk, kultur og temperatur 
Det offisielle språket i Senegal er fransk og mange snakker i tillegg ulike Vest-Afrikanske språk. Fredrik fikk derfor god bruk for alle franske gloser han husket, tegneferdigheter og kroppsspråk. I tillegg var det god hjelp å få til oversettelse fra engelsk til fransk.  
– Folk var generelt veldig positive og ivrige til å bidra, forteller Fredrik og utdyper - Jeg prøvde å ikke ha for mange forventninger før jeg reiste ned. Men jeg ble virkelig slått av hvor kreative og løsningsorienterte folk var. Lite nei-kultur for å si det sånn. Noe utslag av tidsoptimisme og litt vel kreative tekniske løsninger, kanskje… Men når det kommer til håndtering av arbeidsoppgaver under lite tilrettelagte forhold, så var det mye inspirasjon å hente.  

Som sivilingeniør innen Energi og miljø vet jo Fredrik mye om solenergiens fantastiske muligheter for å produsere kraft, men den trekker krefter også.
– Solcellene trives veldig godt med å bli satt opp der det ikke er noe skygge, men for en nordlending tar det på å jobbe hele dagen i solsteiken i nærmere 40 grader. Men når kvelden kom og vi kunne se resultatet av arbeidet var det verdt det, forteller Fredrik. 

Har du vært med å gjøre en forskjell? 
Fredrik tenker seg om, før han svarer.
- Jeg har i vært fall vært med å sette opp et veldig bra solcelle-anlegg. Det har verdi. Og legger til
- Det er mye du kan bruke strøm til, og for de som bor på tomta til fabrikken har strømmen stor verdi. Selve fabrikken utgjør også en forskjell i et område hvor det per i dag ikke finnes gode systemer for håndtering av plastavfall. Klarer vi å etablere en slik fabrikk i et område uten eksisterende infrastruktur for strøm, og vise at vi kan drive en forretning som går rundt, så har vi et konsept som både kan skaleres opp og overføres til andre områder med tilsvarende forutsetninger, sier Fredrik. 

Fredrik forteller at det å reise ut på feltoppdrag og å være involvert i flere deler av dette flotte prosjektet, har utgjort en forskjell også for ham. Mye skiller seg fra hverdagen her hjemme i Norge. Det har for eksempel vært veldig flott å merke at god kommunikasjon er fullt mulig selv uten et felles språk. Og ikke minst, forteller Fredrik 
- Det å få ut den indre praktiske ingeniøren. Det har vært gøy. Veldig gøy. 

Del:
Powered by Cornerstone