Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/IUG oppdrag i 2019 - hva har skjedd videre?

IUG oppdrag i 2019 - hva har skjedd videre?

Våren 2019 var IUG-ingeniørene David Osborne og Haldor Fosse i Tindouf i Algerie for å gjøre en kartleggingsstudie for avfallshåndtering i flyktningeleire. Nå i 2022 er det en stor glede å melde at et fullt operativt gjenvinningsanlegg for plast er på plass i Sahrawi leiren!

Plastavfall i flyktningeleire 

Bakgrunnen for oppdraget i 2019, var en henvendelse fra UNCHR (FNs Høykommisær for Flyktninger) som ønsket hjelp til gjennomføringen av en studie på avfallsystemer i flyktningeleire i Algerie. Det har bodd mennesker i disse leirene i over 40 år, selv om leirene ble etablert med begrenset teknisk planlegging. Som følge av dette er leirene relativt dårlig organisert, noe som også påvirker avfallshåndteringen. Hvert år genereres rundt 1 716 tonn med plastavfall, med et gjennomsnitt på 10 kg per person. Plastavfall er et alvorlig miljøproblem som igjen fører til store helseutfordringer for den lokale befolkningen og dyrelivet.  

Gjennom kartleggingen identifiserte våre ingeniører muligheten for å etablere et dedikert system for innsamling og resirkulering av plastavfall. Dette kunne være med på å redusere det totale avfallet i naturen, skape jobbmuligheter og gi økonomiske insentiver for innsamling av plastavfall.  

Fra plan til handling 

Basert på kartleggingen som ble gjennomført i IUG-oppdraget i Tindouf, lanserte UNCHR (FNs Høykommisær for Flyktninger) i samarbeid med MPDL (Movement por Peace, Disarmament & Liberty, Spain) og NGI (Norwegian Geotechnical  Institute) et gjenvinningsanlegg som ble åpnet i oktober 2021.  

Anlegget innfører en lokal sirkulærøkonomi og skaper lokale arbeidsplasser. For å sikre et bærekraftig prosjekt som fører til varig nytte for lokalsamfunnet har det vært avgjørende å bruke lokale materialer og arbeidskraft i byggingen av anlegget. Alle maskiner er produsert ved bruk av lokalt tilgjengelige materialer, for å sikre lokalt vedlikehold og reparasjon i fremtiden. Samarbeidet med lokale beboere og opplæring i bruk og vedlikehold av maskinene er grunnlaget for å sikre videre eierskap, og anlegget er i dag fullt ut driftet av mennesker bosatt i leiren.  

Ingenting er søppel før du kaster det 

Plast i naturen er et av vår tids største miljøproblemer, derfor er det nødvendig å behandle plast som en viktig og knapp ressurs ved å resirkulere og forlenge dets levetid. Anlegget i Algerie behandler ca 1800 kg plast i måneden og den gjenvinnede plasten får nytt liv som møbler for skoler og andre offentlige anstalter. Plast som ikke kan benyttes til møbelproduksjon (hovedsakelig PET) blir vasket og kuttet, for deretter å bli solgt i det lokale markedet. På den måten blir plasten både fjernet fra gatene og generer inntekt for mennesker som bor i leiren. Anlegget regnes å bli profitabelt om 2 år, og vil da bli heleid av de som bor i leiren. 

Vi er glade for å se hvordan IUGs kartlegging har lagt grunnlaget og bidratt til at dette gjenvinningsanlegget nå er bygget og i drift. Her har det vært mange dyktige bidragsytere, både lokalt i leiren og fra UNHCR og samarbeidspartnere! 

Ønsker du å lese mer om IUG oppdraget? Les rapporten her.

Del:
Powered by Cornerstone