Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Reisebrev fra Gaziantep

Reisebrev fra Gaziantep

Første feltoppdrag for IUG! Prosjektreiser ut i den store verden har vært en stor del av min jobb i Scandpower og Lloyd´s Register de siste 20-30 årene, men de siste 3 årene har jeg knapt vært på prosjektreiser i Norge. Å få være styreleder er en måte å bidra på, men å komme ut på oppdrag og på en praktisk måte bidra til IUG arbeidet er nytt for meg.

Turen gikk via Istanbul til Gaziantep og jeg ankom Gaziantep på kvelden, totalt en 8 timers reise. Trafikksikkerhet kan være utfordrende noen steder, uansett så er det viktig at sikkerhetsbelter fungerer når jeg skal være passasjer. Jeg satte meg bak, men setebeltet fungerte ikke! Etter litt fram og tilbake så fungerte det i ett av sitteplassene bak. Sjåføren hadde det i tillegg svært travelt, så etter litt tilrådninger om hastighet og forsikring om at setebeltet fortsatt fungerte så kom vi trykt fram til hotellet.

Waste For Warmth (W4W) samarbeider i Tyrkia med Field Ready. En teknisk rettet organisasjon med formål å utvikle nye tekniske løsninger for flyktninger og reparere tekniske løsninger blant annet på sykehus. Field Ready har fire ansatte i Gaziantep og to personer som jobber i Syria. Oppgave de har er å få Polyfloss maskinen i bruk og utvikle produkter som soveposer, tepper og isolasjonsmatter fra polyfloss som maskinen produsere. I tillegg så skal de stå for opplæring og utplassering av maskinene i Syria. Et kompetent og kreativt team ledet av Emad Nasher som ansvarlig for Tyrkia og Syria. Teamet i Tyrkia består ellers av koordinator Aya Mustafa, Zakaria Alsamou leder for produktutvikling, Al Mothana Al Shareef Senior design og produktutviklingsleder.
Kontorforhold, tilgang til internett og andre fasiliteter er helt som vi har det hjemme i Norge. Mange andre prosjekter som IUG er involvert i har ikke samme gode fasiliteter å tilby som det jeg fikk der nede. Tilgang på eget verksted for testing og utvikling av nye produkter var gode og romslige, med eget bordtennisbord, 

Oppdraget: HMS ved bruk av Polyfloss-maskinen

Det var første gangen jeg fikk tilgang til maskinen og fikk se hvordan den fungerer.  Plastikk ned i trakten og ut til venstre blåses og dannes Polyfloss som benyttes som isolasjonsmateriale i soveposer, tepper og som isolasjonsmatter.

HMS forhold ved bruk av maskinen ble diskutert og vi identifiserte mange utfordringer som det må finnes løsninger for. Noen av de utfordringene vi jobbet med var å beskytte operatøren mot:

  • Å brenne seg på varme overflater
  • Å klemme seg eller skade seg på roterende deler på maskinen
  • Å bli utsatt for gifte gasser når plastikk varmes opp
  • Å bli utsatt for plastikkstøv under produksjon
  • Å bli utsatt for støy
  • +++++

Mange forbedringspunkter ble identifisert og vil bli jobbet med videre med av Field Ready og Polyfloss i samarbeid med IUG teamet i Norge.

Jeg holdt ett ½ dags seminar om risikostyring og risikovurderinger. Hensikten var å dele kunnskap om risikostyring i prosjekter og hvordan jobbe med å identifisere risiko. Alle deltakerne hadde bakgrunn fra universitetet i Gaziantep og var i tillegg en del av inkubasjonsprosjektene ledet av Gaziantep Technopark. Vi startet med frokost kl 10:30 og med mine innlegg og diskusjoner kl 12:00 til kl 16:00. Faglig så var mitt bidrag basert på ISO 31000 (Guideline for risk management) og NS 5814 (Risikovurderinger). Det ble mange diskusjoner, men samtidig litt utfordrende da jeg ikke snakker Tyrkisk og Zakaria måtte være translatør. Men tilbakemeldinger var gode og mange gode spørsmål skapte fine diskusjoner og dialog. 

Som styreleder har jeg fått ny kunnskap og erfaring
ved å være direkte delaktig i et av våre prosjekter.
Den erfaringen skal jeg ta med meg inn i styret
og fortsatt jobbe hardt for å følge vår visjon.

Vi har i løpet av oppholdet identifisert en del svakhet som må rettes opp og vi har identifisert behov for å oppdatere brukermanual for å sikre tilstrekkelig og god opplæring av de som skal bruke maskinen. Rapport er utarbeidet og levert, det gjenstår bare å implementere tiltakene.

En annerledes «jobb-reise»

På en prosjektreise som dette er det helt klart de faglige forhold som er førsteprioritet, sikre at prosjektets mål og IUG sitt arbeid oppnår de mål som er satt. For meg så var dette en annerledes «Jobb-reise», en mulighet for meg til å bidra med teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden (IUG sin visjon). I tillegg så har jeg møtt personer som direkte er påvirket av konflikter i verden og som gjennom sitt arbeid virkelig bidrar med teknologi for en bærekraftig og rettferdig verden.

Gjennom diskusjoner og samtaler fikk jeg gode innspill til hva som kan gjøres og bør gjøres for å gjøre morgendagen bedre for flyktninger fra Syria og for innbyggerne i Syria. Det vi (IUG) gjør er eksempel på aktiviteter som gir en positiv forskjell.

Jeg ble også utfordret på hvordan Norge og vesten ser forskjellig på flyktningkriser i vår umiddelbare nærhet og andre flyktningkriser, vi har et forklaringsproblem……. Det var lærerikt å få høre andre synsvinkler på håndtering, alt fra direkte pengestøtte til flyktninger i Syria til hvordan og hvorfor ta imot flyktninger fra Syria i Norge.

Siste dagen ble det litt tid til å være turist i Gaziantep, en spennende historisk viktig by for Tyrkia med ca 2 millioner innbyggere. Byen er viktig for å hjelpe de som er igjen i Syria. Det er over 1000 organisasjoner som er aktive i byen i å støtte opp om en positiv utvikling i Syria.

Som styreleder har jeg fått ny kunnskap og erfaring ved å være direkte delaktig i et av våre prosjekter. Den erfaringen skal jeg ta med meg inn i styret og fortsatt jobbe hardt for å følge vår visjon.

Karl Ove Ingebrigtsen

Del:
Powered by Cornerstone