Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/STEM Without Borders: Kursing og utvikling av lærere i Kenya

STEM Without Borders: Kursing og utvikling av lærere i Kenya

Positiv samfunnsutvikling fordrer at det finnes folk som kan bygge nødvendig infrastruktur og bidra med konkrete løsninger for bærekraftig utvikling. I flere lav- og mellominntektsland er ingeniører og teknologer en mangelvare.

Arbeidet med å sikre denne kompetansen starter med å styrke teknologi- og naturfagsundervisningen for barn og unge. Ingeniører Uten Grenser har nå slått seg sammen med Forskerfabrikken for å bidra i dette arbeidet. I første omgang ved å gjennomføre et pilotprosjekt på to skoler i Kenya. Målet med prosjektet er økt engasjement og undervisningskompetanse innenfor STEM-fagene; science, techology, engineering and math. 

For å løse presserende globale problemer er samfunnet vårt avhengig av STEM-fag. Kompetanse og vekst på disse kunnskapsområdene er helt sentralt for å løse problemstillinger som klimaendringer, fattigdom, matsikkerhet og forebygging av sykdommer.  

Til høsten vil Ingeniører Uten Grenser (IUG) og Forskerfabrikken, gjennomføre en pilot for prosjektet «STEM Without Borders». Prosjektet går ut på å holde workshops for lærere på grunnskoler i Kenya, basert på et modulbasert undervisningsopplegg som er skreddersydd til lokale forhold, ønsker og læreplan.  

«Utdanning er helt avgjørende for å oppnå FNs Bærekraftsmål. Ved hjelp av disse workshopene skal vi styrke teknologi- og naturfagskompetanse for lærere. Vi ser at lokale lærere ofte mangler kunnskap om hvordan man kan gjøre undervisningen i STEM-fag engasjerende, inspirerende og praktisk, og det er mange steder et stort behov for å forbedre skoletilbudet. Dette ønsker vi å gjøre noe med» forteller prosjektleder i IUG, Elise Skattum. 

Basert på Forskerfabrikkens pedagogikk og  læreringsmoduler skal IUG og Forskerfabrikken holde en 5-dagers STEM workshop på to samarbeidsskoler i Kenya; Mara Girls Leadership School og Eco Moyo Education Centre, i november i år. Kursledere vil rekrutteres fra IUG sitt nettverk. Skattum sier videre at

«Målet med dette prosjektet er å bidra til å utvikle og inspirere lærere, engasjere barn og forbedre skoletilbudet. Vi håper at dette prosjektet kan gjennomføres på en årlig basis, for å sikre kontinuitet, engasjement og spredning av kompetanse.» 

Er du engasjert i STEM-fag og vil være med å gjøre en forskjell? Følg med på oppdateringer om dette prosjektet. Feltoppdrag gjennomføres i november 2022.  

Del:
Powered by Cornerstone