Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Arendalsuka + IUG = Sant?

Arendalsuka + IUG = Sant?

Arendalsuka 2022 er over og IUG kan se tilbake på innholdsrike og nyttige dager som “førstereis-organisasjon” på denne festivalen for samfunnsengasjement&politikk i Arendal. Nedenfor kan du lese litt om hva vi sitter igjen med – og hvorfor vi tenker at deltagelse på Arendalsuka kan være viktig for IUGs videre vekst og utvikling.

Arendalsuka – for både små og store aktører

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2012, på dugnad og etter inspirasjon fra svenskenes Almedalsväckan. Almedalsväckan er en politisk sommersamling som i flere tiår har blitt arrangert på Gotland, og bygger på en tradisjon startet av Olof Palme, da han i 1968 holdt den første politiske sommertalen på en lastebil i Almedalsparken. Både i Norge og Sverige samler disse festivalukene en stor bredde av politikere, ideelle organisasjoner, næringsliv, journalister og lobbyister. Noe av det vi var nysgjerrige på da vi reiste ned, var om denne arenaen også kan være nyttig for en organisasjon som Ingeniører Uten Grenser?

 

PLAN-arrangement: Fra bondejente til businesskvinne

Hovedgrunnen for at IUG i år deltok på Arendalsuka, var en særdeles hyggelig invitasjon fra Plan International Norge, om å delta i panelsamtale om grønn jobbskaping, matsikkerhet og likestilling. I et panel bestående av statssekretær Bjørg Sandkjær og representanter for Norfund, Telenor, Accentures og Norges Bondelag, delte IUG erfaringer rundt temaet basert på vår humanitære ingeniørinnsats.

Daglig leder Mariannes hovedbudskap var krystallklart; Etter 10 år med humanitær ingeniørinnsats vet vi hvor viktig infrastruktur er for all utvikling. Dette ser vi i samarbeidsprosjekter med både store bistandsorganisasjoner og med små lokale grasrotorganisasjoner. Som eksempel på det siste trakk hun fram IUGs mangeårige samarbeid med TRAX Youth Empowernment Centre i Nord Ghana. TRAX ligger i en region preget av ekstrem fattigdom, arbeidsledighet, tørke og hvor barneekteskap er utbredt. For TRAX har IUG-ingeniører installert solcellepaneler som har gitt nok strøm til effektiv drift og pumping av vann, en utvidelse av senteret er prosjektert og om kort tid er ungdommen klare for å høste første avling fra drivhuset som nylig er satt opp. Dette er gode eksempler på hvordan IUGs humanitære ingeniørinnsats bidrar til at våre samarbeidsorganisasjoner kan gjøre mer av det de er gode på. Hos TRAX har våre ingeniørfaglige bidrag resultert i at TRAX kan øke kapasiteten og gi flere vanskeligstilte jenter og ungdom mulighet til å lære seg et yrke og få egen inntekt.

Marianne fortalt videre at det siden 2018 har vært en økende etterspørsel etter hjelp til løsninger for avfallshåndtering og gjenvinning av plast. Frivillige IUG-ingeniører har gjennomført alt fra store mulighetsstudier innenfor avfallshåndtering til konkrete småskalaløsninger innenfor resirkulering av plast. Disse prosjektene har stort potensiale for å skape ulike typer jobber gjennom hele verdikjeden.

 

Er det nyttig for en liten organisasjon som IUG å være på Arendalsuka?

Årets Arendalsuke bød på rundt 1700 arrangementer og et yrende folkeliv i hele Arendal sentrum. For IUGs representanter ble det intense og innholdsrike dager med mye spennende input. Vi møtte mange organisasjoner og næringslivsaktører som deler vårt engasjement for bærekraftig og rettferdig utvikling, og som oss mener at ingeniørkompetanse og teknologi har en særdeles viktig rolle i dette arbeidet. Konklusjonen fra IUGs første deltagelse på Arendalsuka var at dette er en nyttig og lærerik arena – som vi gjerne kommer tilbake til.

Ideer til IUG-deltagelse på Arendalsuka i 2023 har allerede begynt å komme. Og mulighetene er mange.  Eksempelvis kan vi lage til et arrangement sammen med en av våre mange samarbeidspartnere eller synliggjøre arbeidet vårt på en av Arendalsukas mange stander. Ideer og innspill fra frivillige, medlemmer og lokalavdelinger er svært velkomne!

 

Sensommer-hilsen
fra Marianne (daglig leder) og Heidi (kommunikasjonssjef)

Del:
Powered by Cornerstone