Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/FAGSEMINAR 19. okt: Distribuert solenergi for elektrifisering i Afrika – hva er status? 

FAGSEMINAR 19. okt: Distribuert solenergi for elektrifisering i Afrika – hva er status? 

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ved faggruppen Ren Energi, Solenergiklyngen og Multiconsult inviterer til et fagseminar for å få status på marked og teknologier for distribuert solenergi, og for å dele erfaringer fra konkrete prosjekter og aktører på bakken.

Kun 40% av befolkningen i det sørlige Afrika (sør for Sahara) har tilgang elektrisitet. Dette er den laveste andelen sammenliknet med alle andre regioner i verden. Samtidig har store deler av det sørlige Afrika tilgang på sol jevnt fordelt over hele året. Det internasjonale energibyrået (IEA) stadfester at energi fra solceller (solar PV), både mikronett og off-grid, kan gi elektrisitet til 440 millioner mennesker innen 2030. (The World Bank Group estimerer 500 millioner.) Dette krever fart i arbeidet med desentraliserte solenergiløsninger. Dette fagseminaret samler flere aktører med hands-on erfaring fra slike prosjekter. Og vi spør: Hva er status? Og hvilke tekniske og samfunnsmessige utfordringer og muligheter preger den videre satsningen? 

Program: 
På programmet står innlegg fra aktører både innenfor næringsliv, akademia og ideell sektor. 

Del 1: Presentasjoner av Mari Sofie Furu og William Greene, begge Renewable Energy Advisory Services, Multiconsult: Status solenergi i Afrika, sør for Sahara, Ida Fuchs, Forsker NTNU: Solenergi, lagring og digitalisering for energitilgang og desentraliserte kraftsystemer, Stanislas Merlet, Faggruppeleder Ren Energi IUG: IUGs og faggruppen Ren Energi sitt arbeid med desentraliserte solcelle-løsninger, og Anders Skogen, Differ: Desentrasliserte solenergiløsninger - hva fungerer/fungerer ikke og hvordan ser forretningsmodellen ut i dag?
Del 2: Speed-presentasjoner fra utvalgte selskaper og Panelsamtale med innledere. Moderator: Trine Kopstad Berentsen, Solenergiklyngen
Del 3: Sosialt, hvor praten fortsetter på ‘Laboratoriet’ på Skøyen. (Påmelding til dette gjøres fram til programslutt.)

Praktisk: 
Tid&sted: Onsdag 19. oktober, kl. 12-17, auditoriet hos Multiconsult, Nedre Skøyens vei 2. 
(Deretter mulighet å fortsette praten på et trivelig sted i nærheten.) 
Servering: Enkel lunsj-servering fra kl. 12.
Påmelding: Deltagelse på fagseminaret er gratis, men krever påmelding.

Meld meg på! 
 

Velkommen! 

Beste hilsen 
IUG (faggruppe Ren Energi) og Solenergiklyngen 

Kontakt: trine@solenergiklyngen.no // heidi@iug.no 

 

Del:
Powered by Cornerstone