Hjem/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Med søkelys på jenters utdanning og matsikkerhet 

Med søkelys på jenters utdanning og matsikkerhet 

Mye spennende har skjedd hos vår gode samarbeidspartner Trax Ghana! Her kan du lese litt om arbeidet deres med utdanning for jenter og matsikkerhet - og ikke minst deres nye bygg; Youth Empowerment Center, som snart er klart for offisiell åpning.

Vår flerårige partner Trax Ghana har i mange år arbeidet for jenters muligheter til utdanning og matsikkerhet i Nord-Ghana. Den inspirerende reisen startet i 2016 da Kavlifondet i samarbeid med Trax Program Support Norway, finansierte etableringen av en gård. I forbindelse med dette opprettet Trax Ghana en unik stipendordning for unge med mål om å redusere skolefrafall, spesielt blant jenter, i Upper East-regionen.

Situasjonen for mange unge jenter  
Andelen av unge jenter som dropper ut av skolen er alarmerende høy, noen steder så høy som 50%. Årsakene til dette bunner hovedsakelig i fattigdom, tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Jenter i denne regionen blir giftet bort helt ned i 12-års alderen, til tross for at barneekteskap ikke er lovlig i Ghana. I denne situasjonen er jentene svært utsatt for å forbli i fattigdom, mødredødelighet, isolasjon, begrenset mobilitet og frihet, og vold. Trax sitt engasjement og dedikasjon bidrar til å bryte denne syklusen og gi jenter utdanning og en lysere fremtid. 

Matsikkerhet en viktig forutsetning 
Sentralt i Trax sitt arbeid er gårdsdrift og matproduksjon. Nord-Ghana grenser til Burkina Faso og Sahel-beltet, et tørt savanneområde sør for Sahara, hvor tilgang til variert kost og dyrking av nødvendige matvarer er utfordrende. Koronapandemien har sammen med klimaendringer, høye matvarepriser og inflasjon ytterligere forverret situasjonen. Ifølge FN er situasjonen i regionen i ferd med å utvikle seg til den verste på ti år. Regionsdirektør for Vest-Afrika i Verdens matvareprogram (WFP) Chris Nikoi, sier følgende om situasjonen: 
"Det er behov for massive investeringer for å styrke kapasiteten til lokalsamfunn og enkeltpersoner, samtidig som man prioriterer lokale og langsiktige løsninger for matproduksjon, mattransformasjon og mattilgang for sårbare grupper."  Regionsdirektør Chris Nikoi, i en pressemelding fra WFP 

Youth Empowerment Center
I 2022 fikk Trax Ghana, med støtte fra Ingeniører Uten Grenser, satt opp et drivhus på 300 kvm. Her er de godt i gang med å skape en verdikjede for matproduksjon, som gir yrkesopplæring og skaper arbeidsplasser for unge, støtter opp om stipendordningen og som fremmer bærekraftige grønnsaksproduksjon. Dette innovative prosjektet viser potensialet til teknologi og landbruk for å fremme bærekraftig utvikling. Videre har Ingeniører Uten Grenser bidratt til en viktig utvidelse av Trax, ved byggingen av et Youth Empowerment Centre. Takket være fantastisk innsats fra IUG sin faggruppe bygg- og infrastruktur, sto bygget klart våren 2023. Senteret er utstyrt med konferansesal, bibliotek, datalab, serverrom og kontorlokaler, og vil fungere som et knutepunkt for en rekke samfunnsaktiviteter. De siste månedene har det vært jobbet iherdig med ferdigstilling av inventar for å gjøre bygget klar til bruk. Den formelle åpningen av senteret er planlagt til november 2023.

Med Youth Empowerment Centre, er Trax nå enda bedre rustet i sitt viktige arbeid for økt likestilling, reduksjon av fattigdom, tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Samtidig som flere unge får utdanning, yrkesopplæring og kompetanse knyttet til bærekraftig matproduksjon.

Oktober 2023, Elise Skattum (prosjektleder IUG)

Del:
Powered by Cornerstone