Aktuelt/Utlysninger/IUG styrker våre faggrupper – og vil gjerne ha deg med på laget!

IUG styrker våre faggrupper – og vil gjerne ha deg med på laget!

Har du lyst til å bruke noen timer i måneden på humanitær ingeniørinnsats, og har kompetanse innen vann & sanitær, IT og digitalisering eller gjenvinning? Les videre!

Vi søker nå forsterkning (faggruppeleder) til tre av våre flotte faggrupper! 

Kort om IUG og vår humanitære ingeniørinnsats 
IUG bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid verden over. Vi bistår og samarbeider med lokal kompetanse slik at lav- og mellominntektsland får på plass grønn infrastruktur, til beste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og kloden. I 2022 rekrutterte vi 69 frivillige til 23 oppdrag i 8 land, og sendte 30 ingeniører på feltoppdrag.  

Avgjørende for IUGs humanitære ingeniør innsats er vårt fagutvalg! Fagutvalget består av flotte folk som gjør en strålende innsats i våre seks faggrupper som jobber innen områdene vann og sanitær, ren energi, bygg og infrastruktur, gjenvinning, maskin og prosessteknikk og IT og digitalisering.  

Faggruppe Vann og sanitær 
Faggruppen består i dag av syv personer, hvor flere har lang fartstid i IUG og med internasjonalt arbeid.  De siste årene har faggruppen vært involvert i flere av IUGs internasjonale oppdrag, og har arrangert flere samlinger knyttet til WASH-arbeid, av både faglig og sosial karakter. Faggruppen trenger primært en faggruppeleder – som kan være et kontaktpunkt for administrasjonen, og som kan være med å organisere faggruppens innsats inn i IUGs aktiviteter og prosjekter. 

Faggruppe IT- og digitalisering 
Dette er en relativt ny faggruppe i IUG og består av fem personer med variert og relevant bakgrunn for innsats knyttet til IUGs aktiviteter og prosjekter. Per i dag har IUG begrenset erfaring med digitaliseringsarbeid i våre internasjonale prosjekter, men det ligger flere muligheter framover - både gjennom innsats fra Norge og i framtidige internasjonale oppdrag. Vi søker her en faggruppeleder som vil være et kontaktpunkt for administrasjonen, og være med å utvikle faggruppen videre! 

Faggruppe Gjenvinning 
Denne faggruppen består per i dag av fem personer og innehar mye kompetanse, og dekker et område hvor IUG i økende grad løser internasjonale oppdrag, bl.a. gjennom flere prosjekter innenfor håndtering og resirkulering av plast. Faggruppen trenger primært en faggruppeleder – som kan være et kontaktpunkt for administrasjonen, og som kan være med å organisere faggruppens innsats inn i IUGs aktiviteter og prosjekter. 

Faggruppenes funksjon og arbeidsoppgaver 
Faggruppenes kompetanse og teknisk støtte inn i oppdrag og prosjekter er viktig i IUG sitt arbeid. Det kan være mindre forespørsler som hjelp til å definere oppdragsbeskrivelser/kompetansekrav, til større oppdrag som prosjektinvolvering fra Norge. Prosjektleder i IUG, Fransisco, er administrasjonens fagutvalgskoordinator, og dermed hovedkontakt og den som involverer og støtter faggruppene i deres arbeid. 

De ulike faggruppene organiserer seg i svært stor grad selv. Det viktigste er å være kontaktpunkt for administrasjonen; sørge for at faggruppemailen leses, at gruppemedlemmer får videresendt informasjon og invitasjoner, samt passe på at vi i administrasjonen får tilbakemelding på henvendelser. Alle faggruppene har egen teamskanal og iug-mail, samt tilgang til vårt oppdrags- og prosjektområde. Som faggruppeleder skal man ikke være ekspert på alt, men ha lyst og tid til å skaffe seg oversikt og koordinere sin gruppes innsats. Denne vil naturlig nok variere etter IUGs aktiviteter, men som en liten organisasjon i utvikling har vi ambisjoner om et sterkt og involvert fagutvalg.   

Vi vil gjerne høre fra deg som vil ta en nærmere prat om vervene: 

  • Faggruppeleder vann & sanitær 
  • Faggruppeleder IT & digitalisering 
  • Faggruppeleder gjenvinning 

Vi kan love meningsfulle oppgaver og godt samarbeid både med andre frivillige og administrasjonen. Vervet som faggruppeleder gjøres innenfor tidsrammer som er mulig å kombinere med både jobb, familieliv og fritid. Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Interessert? Kontakt Francisco eller Marianne for å avtale en nærmere prat! 

Beste hilsen 
Ingeniører Uten Grenser

Del:
Powered by Cornerstone