Aktuelt/Utlysninger/IUG styrker våre faggrupper – og vil gjerne ha deg med på laget!

IUG styrker våre faggrupper – og vil gjerne ha deg med på laget!

Har du lyst til å bruke noen timer i måneden på humanitær ingeniørinnsats, og har kompetanse innen gjenvinning? Les videre!

Vi søker nå forsterkning (faggruppeleder) til faggruppe gjenvinning!

Kort om IUG og vår humanitære ingeniørinnsats 
IUG bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid verden over. Vi bistår og samarbeider med lokal kompetanse slik at lav- og mellominntektsland får på plass grønn infrastruktur, til beste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og kloden. I 2022 rekrutterte vi 69 frivillige til 23 oppdrag i 8 land, og sendte 30 ingeniører på feltoppdrag.  

Avgjørende for IUGs humanitære ingeniør innsats er vårt fagutvalg! Fagutvalget består av flotte folk som gjør en strålende innsats i våre seks faggrupper som jobber innen områdene vann og sanitær, ren energi, bygg og infrastruktur, gjenvinning, maskin og prosessteknikk og IT og digitalisering. 

Faggruppe Gjenvinning 
Denne faggruppen består per i dag av fem personer og innehar mye kompetanse, og dekker et område hvor IUG i økende grad løser internasjonale oppdrag, bl.a. gjennom flere prosjekter innenfor håndtering og resirkulering av plast. Faggruppen trenger primært en faggruppeleder – som kan være et kontaktpunkt for administrasjonen, og som kan være med å organisere faggruppens innsats inn i IUGs aktiviteter og prosjekter. 

Faggruppenes funksjon og arbeidsoppgaver 
Faggruppenes kompetanse og teknisk støtte inn i oppdrag og prosjekter er viktig i IUG sitt arbeid. Det kan være mindre forespørsler som hjelp til å definere oppdragsbeskrivelser/kompetansekrav, til større oppdrag som prosjektinvolvering fra Norge. Prosjektleder i IUG, Fransisco, er administrasjonens fagutvalgskoordinator, og dermed hovedkontakt og den som involverer og støtter faggruppene i deres arbeid. 

De ulike faggruppene organiserer seg i svært stor grad selv. Det viktigste er å være kontaktpunkt for administrasjonen; sørge for at faggruppemailen leses, at gruppemedlemmer får videresendt informasjon og invitasjoner, samt passe på at vi i administrasjonen får tilbakemelding på henvendelser. Alle faggruppene har egen teamskanal og iug-mail, samt tilgang til vårt oppdrags- og prosjektområde. Som faggruppeleder skal man ikke være ekspert på alt, men ha lyst og tid til å skaffe seg oversikt og koordinere sin gruppes innsats. Denne vil naturlig nok variere etter IUGs aktiviteter, men som en liten organisasjon i utvikling har vi ambisjoner om et sterkt og involvert fagutvalg.   

Vi vil gjerne høre fra deg som vil ta en nærmere prat om vervet!

Vi kan love meningsfulle oppgaver og godt samarbeid både med andre frivillige og administrasjonen. Vervet som faggruppeleder gjøres innenfor tidsrammer som er mulig å kombinere med både jobb, familieliv og fritid. Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Interessert? Kontakt Francisco eller Marianne for å avtale en nærmere prat! 

Beste hilsen 
Ingeniører Uten Grenser

Del:
Powered by Cornerstone