Hjem/Aktuelt/Webinarer/Oppdatering fra Uganda

Oppdatering fra Uganda

Lurer du på hvordan koronapandemien oppleves i landene vi jobber i?

Oppdatering fra Uganda

Vi er glade for å se resultater av prosjektene vi har jobbet med, samtidig som koronapandemien gjør hverdagen vanskelig for lokalbefolkningen i prosjektområdene.

De siste årene har Ingeniører Uten Grenser gjennomført flere oppdrag i samarbeid med Stiftelsen Nyenga, som driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser.

Gratulerer til to av våre Master med Mening-studenter

I juni 2020 fullførte to av våre dyktige Master med Mening-studenter fra NMBU sine masteroppgaver! Endre gjennomførte sitt feltarbeid ved Nyenga-senteret i november 2019, sammen med sin mentor og veileder Nils-Otto. Sammen vurderte de vanntilførsel og -forbruk, et arbeid som skal bidra til økt vannsikkerhet ved senteret. Du kan lese masteroppgaven til Endre her.

Helene og hennes mentor Johannes så på muligheter for å optimalisere bruken av Nyenga’s splitter nye biogassanlegg i februar/mars 2020, og rakk akkurat å komme seg hjem til Norge før grensene ble stengt. Oppgaven til Helene kan du lese her.

Vi er kjempestolte av våre studenter, og ønsker dem lykke til videre!

Umulig å sende flere til Uganda akkurat nå

Vi håper også at vi snart får muligheten til å sende flere studenter og frivillige ingeniører på oppdrag til Nyenga, men på grunn av den pågående pandemien er dette naturligvis umulig akkurat nå. Koronaviruset ble bekreftet i Uganda i mars 2020, og landet har innført strenge tiltak for å holde antallet smittede så lavt som mulig. Dette inkluderer både lockdown og portforbud. Foreløpig er det ingen bekreftede koronarelaterte dødsfall i landet.

Plutselig var alt annerledes

Anne Grete fra Stiftelsen Nyenga gir oss et innblikk i hvordan situasjonen oppleves i Uganda:

I begynnelsen av året feiret vi gode eksamensresultater, åpning av ny mainhall og vi frydet oss over flammen fra vårt nye biogassanlegg. Vi hadde mange og store planer for året.

 

Plutselig var alt annerledes.

 

På Nyenga forsøker vi å balansere mellom å opprettholde en så vanlig hverdag som mulig og å forberede oss på hva som måtte komme. Da ryktene om lockdown begynte å svirre, valgte mange av de ansatte å reise hjem der de kommer fra. De ansatte på barnehjemmet og de som passer dyrene og jordbruket er på post, og på helsesenteret er laboranten fortsatt til stede og kan behandle malaria og andre lettere sykdommer. Det er få pasienter, de frykter smitte.

 

Det er fokus på jordbruket for å sikre mat, for ingen vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare og hva som på sikt blir konsekvensene av den. Noen av ungdommene fra utdanningsprosjektet har flyttet inn og bidrar med arbeidskraft sammen med barna på hjemmet og bonden vår. Rektor er koordinator av aktiviteter. Vi har også fått støtte av et tidligere medlem av vårt lokale styre som bidrar bl.a. til at barna lærer nye og tekniske ferdigheter. Kort oppsummert kan vi si at alle på senteret vårt har det etter forholdene fint. Hverdagen for mange andre som plutselig har mistet muligheten for inntekt er mye tøffere. Fra mange hold i landet og kontinentet for øvrig sies det at sjansen for å dø av sult er større enn å dø av Corona-viruset. Myndighetene står også her overfor mange og vanskelige valg.

 

Styret i Norge arbeider og planlegger etter beste evne under de uoversiktlige forholdene. Tross alt er vi ved godt mot! Vi ser for oss en regnbue og tenker at det vil bli bra, en dag…

Vi ser frem til dagen når vi igjen kan bidra med nye tekniske løsninger

Tilgang til stabil energi og vanntilførsel er avgjørende for å kunne drive et helt utviklingssenter. I hverdagen trenger man vann til å drikke, lage mat, gjøre rent og vaske klær, samt til toaletter og hygiene for alle ansatte, pasienter og elever. Under en pandemi blir naturligvis også muligheten til å vaske hendene ofte ekstra viktig.

I tillegg er det viktig å fokusere på energikilder som ikke er med på å bidra til avskoging og helseproblemer, slik tre-brensel og parafin ofte gjør. I motsetning til fossil energi er biogass klimanøytral og fornybar, fordi man ikke tilfører ny CO2 som ikke allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Planlegging for bruk av bioresten er også viktig, da den kan brukes som jordforbedringsmiddel.

Vi ønsker alle på Nyenga-senteret lykke til i denne vanskelige tiden, og ser frem til dagen når vi endelig kan bidra med nye tekniske ideer og løsninger i Uganda.

 

Om Master med Mening


For å øke engasjementet for, og kunnskapen om bistandsarbeid, bistår vi masterstudenter i bistandsrelaterte masteroppgaver. Vi gir studenter mulighet til å bidra med praktisk fagkunnskap fra sitt studium i samfunnsrelaterte problemstillinger.

En Master med Mening består av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en ingeniør (mentor) med erfaring i feltarbeid. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til bistandsarbeid for studenten samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemer i felt. 

Les mer

Powered by Cornerstone