Master med Mening: Biogassanlegg i Uganda

Stiftelsen Nyenga | Uganda

Om Prosjektet


I februar-mars 2020 gjennomførte Master med Mening-student Helene og hennes mentor Johannes sitt feltoppdrag i Uganda.

I Uganda er ved og trekull de mest brukte metodene for matlaging, som har en lav energiutnyttelse, er helseskadelig og går på bekostning av det biologiske mangfoldet. Det varme klimaet gjør at landsbygda i Uganda kan være et gunstig sted for småskala biogassanlegg, som er både mer effektivt og mindre helseskadelig enn den tradisjonelle fyringen. På Nyenga Foundation har det nylig blitt installert et biogassanlegg som har til hensikt å forsyne skolen med nok biogass til den daglige matlagingen for alle elever og lærere.
 
Hovedfokuset for masteroppgaven er å undersøke hvor lønnsomt og energieffektivt et biogassanlegg kan være i rurale Uganda, og å se på hvordan teknologien kan implementeres for å sikre lokal aksept, lønnsomhet og miljøgevinster. Muligheter for anlegget og begrensende faktorer er kartlagt for videre analysering i løpet av masterprosessen. Målet er å trekke ut tendenser som kan være til hjelp for flere land som vil implementere biogassteknologien.
 

Helene og Johannes fikk mye ut av feltoppholdet, og fikk gjennomført alle oppgavene de hadde planlagt. I tillegg brukte de en del tid på opplæring av arbeiderne i bruk av biogass, og hjalp til med å opprette rutiner for videre drift av systemet.

Teamet rakk akkurat å komme hjem til Norge før reiserestriksjonene i forbindelse med Corona-pandemien ble enda strengere, og nå sitter de i karantene i 14 dager. Heldigvis kan arbeidet med masteroppgaven fortsette hjemmefra!

Vi vil dele oppgaven på denne siden når den er klar, sommeren 2020.

 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Uganda
Samarbeidspartner Stiftelsen Nyenga
Fagområde Energi
Tidsrom Mars 2020

Nedlastbar informasjon

 

Rapport  Kommer sommeren 2020

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger din hjelp! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651