fbpx

Promis AS er ny Bronsepartner! 

Promis er Norges ledende konsulentselskap innen styring og ledelse av IKT-prosjekter. Selskapet ble etablert i 1997 og består av omlag 30 konsulenter med god utdanning og lang erfaring innen ledelse av IKT- og omstillingsprosjekter. Promis utfører oppdrag både i offentlig sektor og i privat næringsliv.

Sammen skal vi jobbe for å nå FNs Bærerkaftsmål om å å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Vi er veldig glad for å ha Promis med på laget og ønsker dem hjertelig velkommen som Bronsepartner!

IUG Norge er en liten organisasjon som ikke mottar offentlig støtte og er derfor avhengig av private donorer og partnere i norsk næringsliv slik at vi kan fortsette å fungere som et bindeledd mellom teknologi og bistand. Les mer om vårt partnerprogram som har fokus på et tett samarbeid med gjensidig verdi for begge parter.

Ønsker din bedrift en uforpliktende samtale om muligheter for partnerskap med IUG Norge – ta kontakt på epost! 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE