UTLYSNING: Master med Mening-program 2020

UTLYSNING: Master med Mening-program 2020

NB: Vi forlenger søknadsfristen for programmet til 1. mai 2020. Når det kommer til feltarbeid, er det dessverre umulig å si på nåværende tidspunkt når dette kan gjennomføres. Vi jobber med å utarbeide en alternativ tidsplan, og når situasjonen er mer forutsigbar vil...
Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i IUG Norge 2020 Onsdag 29. april kl 18:00 – 20:30 avholder vi generalforsamling! Grunnet Covid-19 pandemien vil vi i år gjennomføre generalforsamlingen digitalt, og det blir altså ikke anledning til å møte opp fysisk. Vi kommer til å gjennomgå...