Solenergi og vannforsyning til en skole for døve barn

Deaf Aid Isinya | Kenya

Om Prosjektet


Ingeniører Mari Lauglo (Norconsult) og Rebecca Martinsen (Asplan Viak) reiste i mars 2019 til Isinya, Kenya, for å gjennomføre en feltstudie om tilgang til strøm og vannforsyning i en skole og internat for døve barn, støttet av Deaf Aid.

Skolen hadde kun tilgang til et ustabilt, utilstrekkelig og meget dyrt offentlig strømnett. De hadde ikke gatelys. Læringsmiljø og sikkerhet til barna var sterkt preget av dette, i enda større grad fordi døve barn trenger lys for å kunne kommunisere med tegnspråk.

Vannforsyning var sikret gjennom en brønn og en pumpe, mens solfangere sørget for oppvarming av vann. Likevel var vanntilgang begrenset, manglet skolen en løsning for å optimalisere vannopptak og –forbruk, og et system for å lagre vann.

Rebecca og Mari foreslo å installere gatelys drevet av solfangere, solcellepaneler for å sikre strømforsyning til pumpen, og to vanntanker for å lagre vann. Siden da, har Deaf Aid begynt å implementere disse løsningene, og gatelys ble installert i løpet av sommeren 2019.

 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Kenya
Partner i felt Deaf Aid Isinya
Fagområde Solenergi / Vannforsyning
Tidsrom Mars 2019

Nedlastbar informasjon

Rapport Last ned rapport
   
   

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651