Har du teknisk kompetanse innen vanntilgang?

Og ønsker du å bruke din kompetanse i et viktig prosjekt fra Norge? Oppgavene beskrevet i denne stillingsannonsen kan gjennomføres ved siden av din vanlige jobb. Prosjektet gjennomføres på frivillig basis.

Vi søker etter: To ingeniører med kompetanse innen systemer for innsamling og bruk av vann, infrastruktur for vann, og/eller vurderinger av lokale forhold og brønnboring.

Ingeniører Uten Grenser samarbeider i dette prosjektet med Arkitekter Uten Grenser og Eco Moyo Education Centre (https://www.ecomoyo.com/). Målet er å utvikle en ny plan for Eco Moyo’s prosjektområde som befinner seg i Kilifi, Kenya. Denne planen skal utarbeides av flere spesialister på forskjellige fagfelt, og ingeniørene som rekrutteres via IUG vil få ansvar for kapitlene som omhandler vannsikkerhet.

Eco Moyo Education Centre er et norsk-kenyansk prosjekt. Ved å engasjere et internasjonalt nettverk av venner, familie, frivillige og givere, bygger Eco Moyo en skole i Kenya, og tilbyr gratis grunnskoleopplæring til barn fra landsbyen Dzunguni. I 2019 får 132 elever gratis undervisning. Den ti mål store tomten inkluderer: Fem klasserom, fire skoletoaletter, idrettsplass, kontor og bod, personalrom, gjestehus, skolekjøkken, tre stabsenheter for lærerne og en sovesal for 20 elever fra Mombasa (hvor de opprinnelig startet prosjektet). Det er et stort behov i området for å sikre at lokalsamfunnet er tilpasset kommende og nåværende klimaendringer. Ingeniørene skal bidra i planleggingen av et klima-tilpasset landbruk, infrastruktur for innsamling og bevaring av regnvann, samt utforming av en plan for rasjonering av vannbruk.

 

Les mer og søk her!

 

Søknadsfristen er onsdag 15. september!