Velkommen som ny bronsepartner! 

ERA Geo er er et uavhengig spesialistselskap innenfor geoteknikk som ble etablert i 2018. Selskapet er IUGs nyeste partner, og ønsker å være med på det viktige arbeidet Ingeniører Uten Grenser gjør, og bidra med noe utover det daglige arbeidet. Selskapet har kontorer i Molde.

Sammen skal vi jobbe for å nå FNs Bærerkaftsmål, delta i viktig utviklingsarbeid og hjelpe mennesker å få en bedre hverdag! 

Vi er kjempestolt av å ha ERA Geo med på laget, og ser frem til et godt samarbeid!

 

Et tett samarbeid med våre partnere i næringslivet bidrar til at vi kan fungere som et bindeledd mellom teknologi og bistand. Gjennom vårt partnerprogram sørger vi for et godt samarbeid med våre partnere med gjensidig verdi for begge parter. Som samarbeidspartner er din bedrift med på viktig utviklingsarbeid som skaper muligheter og engasjement også for deres medarbeidere. 

Ta samfunnsansvar i samarbeid med IUG!