Kartlegging av plastavfall

Kirkens Nødhjelp | Etiopia

Om Prosjektet


Våren 2019 dro våre to frivillige ingeniører Alexander, medarbeider i vår partnerbedrift Asplan Viak, og Camilla på oppdrag i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Prosjektet gikk ut på å kartlegge plastproblematikken i to flyktningleirer i Gambela i Etiopia.

Etiopia er landet med største andelen av flyktninger på det Afrikanske kontinentet med mer enn 928 663 registrerte flyktninger. Gambela regionen er tilholdssted for over 40% av flyktningene i Etiopia fordelt på syv flyktningleirer. Kirkens Nødhjelp har ansvaret for vann- og sanitær (WASH) aktiviteter i to av leirene; Jewi og Nguenyyiel. 

Avfallsproblematikken vokser med befolkningstettheten, og Kirkens Nødhjelp har derfor startet et prosjekt for å redusere avfall i flyktningleirene og i områdene rundt leirene. Oppdraget for IUG var dermed å identifisere hvordan man kan redusere, gjenbruke og gjenvinne plastavfall i områdene, og samtidig skaffe flyktninger og lokalbefolkningen inntekt gjennom aktiviteter knyttet til innsamling, gjenbruk og gjenvinning av plastavfall. 

Gjennom feltoppdrag med omfattende intervjuer, observasjoner og undersøkelser har de to ingeniørene kommet frem til anbefalninger basert på behov og tilgjengelighet i dette konkrete området. Det var viktig å undersøke hvilke systemer som allerede var satt i bruk, slik at våre løsninger ikke forstyrret fungerende systemer, men omhandlet det avfallet som per i dag var det største problemet.

Teamets hovedanbefalinger når det gjelder plastavfall var å fokusere på plastflasker i første omgang, da dette utgjør en stor del av avfallet i området uten et eksisterende system for innsamling og håndtering. Det anbefales derfor å skape innsamlingspunkter, komprimere flaskene for så å selge dem til plastfabrikker i hovedstaden Addis Ababa. Denne løsningen har potensiale til å redusere det store antallet avfall som trengs å samles inn, og dermed påvirke miljøet på en positiv måte. Disse aktivitetene vil skape arbeidsplasser og dermed generere inntekt for flyktninger og lokalbefolkning. 

Kirkens Nødhjelp, er allerede er godt i gang med å planlegge fortsettelsen av prosjektet etter innspill fra våre ingeniører, og har som mål om å implementere løsningene innen utgangen av november 2019.  

Vi kjempefornøyd med samarbeidet, og hva våre ingeniører har fått til, sier Eivind Aalborg fra Kirkens Nødhjelp. 

Lær mer om prosjektet i videoen nedenfor der du kan høre Camillas erfaringer fra prosjektet. Ønsker du å lese mer detaljert rapport fra prosjektet og faktiske funn kan du laste ned rapporten fra linken til høyre. 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Gambella, Etiopia
Samarbeidspartner Kirkens Nødhjelp
Fagområde Gjenvinning
Tidsrom Vår 2018

Nedlastbar informasjon

Rapport  Last ned rapport
Ekstern link  
Samarbeidspartner  

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651