Ønsker du å bidra i vårt arbeid for en bærekraftig og rettferdig verden? 

IUG ser nå etter deg som vil bygge opp Faggruppen Vann og Sanitær i et toårig frivillig verv.

Fagutvalget er underlagt daglig leder og består av Fagutvalgsleder og Faggruppeledere for de respektive fagområdene. De fleste oppdrag IUG Norge utfører vil være tverrfaglige og dekke over flere fagområder. Dette krever god dialog både mellom de ulike faggruppene, og mellom faggruppene og administrasjonen, for å ivaretas på best mulig måte. Faggruppeleder har ansvar for å etablere, koordinere og vedlikeholde sin faggruppe, og skal bygge opp sin faggruppe og sikre at gruppemedlemmene tilsammen har den nødvendige kompetansen. Faggruppeleder rapporterer til Fagutvalgsleder.

Ansvarsområder:

  • I samarbeid med Fagutvalgsleder og de andre Faggruppelederne utarbeide retningslinjer for opptak og onboarding av gruppemedlemmer
  • Påse at kompetansen i egen faggruppe er tilstrekkelig, evt. sørge for å hente nødvendig kompetanse ved mangel/oppstått nytt behov
  • Oppdatere og vedlikeholde kontaktliste og Teams for egne faggruppemedlemmer
  • Sørge for at administrasjonen får svar på sine forespørsler
  • Søke råd og diskutere med andre faggrupper når nødvendig
  • Delta i forum med Fagutvalgsleder og andre Faggruppeledere
  • Faggruppeleder kan utpeke egnet representant for seg, fra sin egen faggruppe

Praktisk informasjon

Stillingen er et frivillig verv, i utgangspunktet 2 års forpliktelse for å ivareta kontinuitet

Arbeidsmengde: ca 2 timer i uken i snitt, men det må forventes noe mer aktivitet i en oppstartsfase.

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende en kort motivasjonstekst og CV, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til et digitalt intervju i august.

Søknadsfrist: 9. august!

IUGs Fagutvalg


IUGs Fagutvalg ble opprettet i 2018, og har som overordnet mål å kvalitetssikre arbeidet til Ingeniører Uten Grenser Norges aktiviteter og oppdrag.

I henhold til vår strategi prioriterer IUG følgende fagområder: ren energi, gjenvinning, vann og sanitær, bygg og infrastruktur, maskin- og prosessteknikk, geoteknikk og IT og digitalisering. Fagutvalget ledes av Fagutvalgsleder og består av Faggruppeledere og gruppemedlemmer for hvert av disse områdene.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling