Fagutvalget

IUGs Fagutvalg

Fagutvalget bistår med teknisk støtte til oppdrag og prosjekter i Ingeniører Uten Grenser Norge.

Alle verv er frivillige, og man må være medlem i IUG for å være med i fagutvalget. Fagutvalget er underlagt daglig leder og består av fagutvalgsleder, faggruppeledere for hvert av de sju fagområdene, og gruppemedlemmer i de respektive faggruppene. Faggruppeledere og gruppemedlemmer bistår med konkret støtte til oppdrag og prosjekter etter behov.

Arbeidsbelastningen til hver faggruppe vil avhenge av både antall og kompleksiteten på de oppdrag som IUG påtar seg, estimert til ca to timer per uke. Faggruppene bistår med faglig støtte til administrasjonen og utreisende ingeniører før, under og etter oppdrag.

Typiske arbeidsoppgaver for faggruppene vil være:

  • Planlegging og behovsanalyse før oppdrag
  • Presisere kompetansekrav i utlysningstekst til oppdrag
  • Vurdere teknisk kompetanse til kandidater som søker på oppdrag
  • Være et faglig nettverk tilgjengelig for ingeniørene i felt
  • Kvalitetssikring av teknisk rapport etter oppdrag

Deltagelse i faggruppene er ikke en forutsetning for å kunne søke på oppdrag eller bidra internasjonalt i IUGs arbeid.

Faggrupper


Fagutvalget består av følgende fagområder, hvor du som medlem kan engasjere deg:

Faggruppeleder: Søk nå!

Faggruppen dekker alle vann og sanitær-rettede aktiviteter og oppdrag, deriblant grunnvann, vannforsyning, brønnboring og hydrologiske undersøkelser.

Send en epost

Faggruppeleder: Stanislas Merlet

Faggruppen dekker alle aktiviteter og oppdrag innen fornybare energiområder som vannkraft, bioenergi, vindkraft og solenergi.

Send en epost

Faggruppeleder: Kjartan Nesset

Fagområdet dekker bygg og anlegg, infrastruktur, arkitektur, landskapsarkitektur og samferdsel.

Send en epost

Faggruppeleder: Pushpa Sigdel

Fagområdet dekker aktiviteter og oppdrag som tar for seg forurensning, klimagassutslipp, avfallshåndtering og renovasjon.

Send en epost

Faggruppeleder: Gerard Dam

Fagområdet dekker alle geotekniske problemstillinger; fundamentering, stabiliseringsvurderinger, grunnundersøkelser og analyser.

Send en epost

Faggruppeleder: Søk nå!

Faggruppen for maskin- og prosessteknikk arbeider med materialteknikk og mekanikk, samt utvikling av maskiner og prosesser med særlig fokus på HMS og utslipp.

Send en epost

Faggruppeleder: Søk nå!

Faggruppen skal jobbe med IT-aktiviteter i oppdrag og prosjekter med et mål om å definere når og hvordan IT og digitalisering kan øke kvaliteten i IUGs arbeid.

Send en epost

Informasjon


Fagutvalgsleder: Olivier Baldan
Kontakt: fagutvalg@iug.no

Aktuelt


Fagutvalget har for tiden følgende utlysninger:

UTLYSNING: Faggruppeleder IT og Digitalisering

Vil du bygge opp og utvikle faggruppen IT og Digitalisering?

UTLYSNING: Faggruppeleder Maskin og Prosessteknikk

Vil du bygge opp og utvikle faggruppen maskin og prosessteknikk?

UTLYSNING: Faggruppeleder Vann og Sanitær

Vil du bygge opp og utvikle faggruppen vann og sanitær?

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651