Generalforsamling i IUG Norge 2021

Tirsdag 27. april kl 17:30 – 20:00 avholder vi generalforsamling! Grunnet pågående og uforutsigbare Covid restriksjoner vil vi også i år gjennomføre generalforsamlingen kun digitalt, og det blir altså ikke anledning til å møte opp fysisk.

Vi kommer til å gjennomgå året som har vært, fremlegge organisasjonens planer for det kommende året og velge de som får ansvar for å følge opp organisasjonens arbeid.

Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen, husk at medlemskontingent må være betalt. Stemmegivning vil foregå digitalt, og alle som ønsker å delta på årets Generalforsamling på melde seg på v/knappen nedenfor.

Minner også om at andre saker som ønskes behandlet må sendes til styret@iug.no innen den 6. april.

Påmeldingsfrist 20. april. 

Vel møtt!

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling