Generalforsamling i IUG Norge 2020

Onsdag 29. april kl 18:00 – 20:30 avholder vi generalforsamling! Grunnet Covid-19 pandemien vil vi i år gjennomføre generalforsamlingen digitalt, og det blir altså ikke anledning til å møte opp fysisk.

Vi kommer til å gjennomgå året som har vært, fremlegge organisasjonens planer for det kommende året, presentere vår nye strategi og velge de som får ansvar for å følge opp organisasjonens arbeid.

Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen. Husk at medlemskontingent må være betalt. Ettersom stemmegivning i år vil foregå digitalt må alle som ønsker å stemme melde seg på v/knappen nedenfor og delta under selve stemmegivningen.

Minner også om at andre saker som ønskes behandlet må sendes til styret@iug.no innen den 8. april.

Påmeldingsfrist 22. april. 

Vel møtt!

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling