fbpx

Prosjektering av vanntank, Kenya

Vi ser etter en ingeniør for å være mentor for to studenter på deres masteroppgave som skal skrives i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Center i Kenya. Mentorrollen er komplementær til studentenes veileder ved NTNU og vil støtte med faglig veiledning både før, under og etter feltarbeid i Kenya.

Eco Moyo er en privat grunnskole på Kenyas østkyst. Skolen ligger i Kilifi, som er et av de fattigste fylkene i landet med en befolkning på litt over en million. De fleste barna i området lever uten elektrisitet og rennende vann. På skolen får barna skoleklær og skolemat samt det de trenger for undervisningen, som bøker, ryggsekker og skrivemateriell.

Eco Moyo har behov for større og bedre vannlagringskapasitet. De planlegger derfor å installere en underjordisk vanntank som skal installeres på toppen av en skråning, slik at det naturlige fallet kan utnyttes til å lede vannet ned til bygningene på skoleområdet. Vanntanken skal bygges i betong og skal ha en kapasitet på 60.000 liter. For å utnytte ressursene, er vanntanken tenkt å benyttes som fundament for et nybygg som plasseres over tanken. (Videre planlegging av nevnte nybygg er ikke tenkt å inkluderes i denne oppgaven).

Masteroppgaven skal inneholde feltstudium, resultater, anbefalinger og prosjektering for vanntanken (forbeholdt at et felstudie lar seg gjennomføre).

Geotekniske problemstillinger:
• Skråningsstabilitet
• Erosjon som følge av store nedbørsmengder
• Byggegrop
• Bærekapasitet og setninger
• Grunnundersøkelser og lagdeling

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp og veilede studentene
 • Bistå med valg av relevant teoretisk rammeverk og/eller metodikk
 • Bistå med å utforme eventuelle feltundersøkelser, inkludert bistand til å samle inn data om de tekniske- og sosioøkonomiske aspektene ved prosjektet
 • Kvalitetssikre praktiske oppgaver som utføres i felt
 • Støtte ved kommentering av utkastversjoner av oppgaven
 • Bistå med teoretisk og praktisk veiledning, faglig innsikt og rådgivning
 • Fungere som en rollemodell og opprettholde IUG’s og partnerorganisasjonens etiske retningslinjer
 • Være en støttespiller og diskusjonspartner

Praktisk informasjon

 • Frivillig oppdrag
 • Hvor: Veiledning av studenten fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya
 • Varighet: ca. 3 måneder
 • Stillingsprosent: 20%
 • Feltarbeid: Begynnelsen av mars 2022, 1-2 uker
 • Fullvaksinert mot Covid er et krav
Kvalifikasjoner
 • Utdannet geotekniker
 • Erfaring med fundamentering av bygninger
 • Minimum 5 års arbeidserfaring
 • Internasjonal erfaring er en stor fordel
 • Erfaring fra feltarbeid eller bistandsarbeid er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Forståelse av forskjellene som finnes i ingeniørkulturer i andre land
 • Positiv, fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Ydmyk og respektfull i møte med andre kulturer
 • Deler samme verdier som IUG og partnerorganisasjonen og kan overholde IUGs etiske retningslinjer
Vi tilbyr
 • Internasjonal erfaring i bistands/utviklingskontekst
 • Bygge et forhold til to ambisiøse studenter fra NTNU som nærmer seg slutten av graden og snart skal ut i arbeidslivet
 • Verdifull erfaring og mulighet til å knytte nye nettverk. IUGs oppdrag er basert på lokale behov og lokalt eierskap, og ditt bidrag vil ikke kun bistå masterstudentene, men ha en positiv og direkte innvirkning for mennesker og miljø i Kenya
 • IUG dekker reiseutgifter og opphold

  Informasjon:  Sted
  : Veiledning av studenten fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya

  Feltoppdrag: Begynnelsen av mars 2022, 1-2 uker

  Varighet: Ca. 3 måneder

  Stillingsprosent: 20%

  Søknadsfrist: 07.12.2021

   

  Kontakt

  Egil Reksten

  Elise Skattum

  Prosjektleder

  E-mail: elise@iug.no
  Mobil: 992 20 427

  IUG


  Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

  Kontakt oss

  STØTT VÅRT ARBEID


  Bli fast giver

  Bli medlem

  Gi en gave

  Bli samarbeidspartner

  VIPPS til 101593

  Gavekonto: 1506.33.94499

  HER FINNER DU OSS


  Adresse:
  Ingeniører Uten Grenser Norge
  Dronningens gate 22
  0154 Oslo
  Norway

  Org#: NOR 996 548 651