fbpx
Gruppebilde med folk i grønne IUG t-skjorter

I dag 30. november er det Giving Tuesday, og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle våre Partnere, fast givere, medlemmer og andre støttespillere! Takket være dere kan IUG løse ingeniørbaserte oppdrag som bedrer livssituasjonen til mennesker i lavinntektsland. Med deres støtte og engasjement kan IUG bygge klima- og menneskevennlig infrastruktur en rekke steder i verden. Dette betyr mye – både for enkeltmennesker, lokalsamfunn og målet om en mer bærekraftig og rettferdig verden.

1000n takk til: 

Våre bedriftspartnere: Takk for at dere bidrar med økonomisk støtte og verdifull kompetanse til IUGs arbeid!

Våre fastgivere: Takk for støtten – dere er sanne teknologivenner!

Våre medlemmer – frivillige ingeniører: Takk for engasjement & kreativ problemløsning – som gir varig endring for mange mennesker og lokalsamfunn!

Med engasjement for ren energi, rent vann, gjenvinningsløsninger og bygging av klima- og menneskevennlig infrastruktur bidrar dere alle til en mer bærekraftig og rettferdig verden. Tusen takk!

teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden

SAMARBEIDSPARTNERE

våre samarbeidspartnere
Samarbeidspartner IUG Norge Metier OEC