Gjenvinning i Zimbabwe - Fase 1

MCHP | Zimbabwe

Om Prosjektet


 

Bakgrunn

Midlands Children Hope Project (MCHP) er en organisasjon stiftet i Norge i 2012 for å gi bistand til Midlands Children Hope Center, et barnehjem som også støtter utdanning til gatebarn i Mkoba, Zimbabwe.

Nylig har MCHP planlagt å bygge et samfunnssenter med klasserom, kontorer hvor låntakere kan komme og få hjelpen de trenger, et spisested med uteservering, samt et gjestehus. Senteret vil ene og alene bruke solenergi som strømkilde. MCHP ønsker å skape arbeidsplasser og bidra til avfallshåndtering i Mkoba distriktet via dette sentere. Ingeniører Uten Grenser (IUG) ble engasjert i prosjektet for å hjelpe til med å finne løsninger for waste to value

Prosjektet

I mars 2019 ansatte IUG fire ingeniører for å gjennomføre en forundersøkelse fra Norge om situasjonen og potensialet for avfallshåndtering i Mkoba distriktet og den større Gweru regionen. Zimbabwe og Gweru har store problemer med avfall, som skaper utfordringer både for samfunn og miljø. Avfallet utgjør en trussel mot mennesker og dyr, forurenser omgivelsene og kompliserer tilgang til infrastruktur. Myndighetene anser avfall som en viktig sak, ser positivt på MCPHs planer om å starte et gjenvinningsprosjekt og har foreslått å donere land til formålet.

Det lokale deponiet ligger i et av de fattigste områdene i Mkoba. Store mengder avfall finnes rundt søppelfyllingsområdet, og dette regnes som det mest egnede stedet for et nytt resirkuleringssenter. Ingeniørene fra IUG foreslo i sin rapport tre potensielle løsninger for avfallshåndtering i regionen, som eventuelt kan kombineres for å maksimere gjenvinningen.

En gjenvinningsstasjon vil tillate sorteringen av plast, metall og organisk avfall, en pyrolyse prosess vil kunne brukes for å gjenvinne plast, mens en ”community cooker” vil brukes for å få energi ut av brennbar avfall. En kombinasjon av disse tre alternativene kan potensielt benytte opptil 59% av allment avfall i Mkoba.

For å kunne avgjøre hvilke løsninger som er mest egnet for avfallshåndtering i Mkoba, er en bedre forståelse av avfallssituasjonen i området nødvendig. IUGs ingeniører anbefaler å utføre en avfallsanalyse for å estimere mengden av forskjellige avfallsfraksjoner. De foreslår å undersøke videre muligheten for å samle forskjellige avfallsfraksjoner i tillegg til nærmere undersøkelser av lokale gjenvinningsalternativer i Zimbabwe. Les mer detaljerte detaljer i rapporten fra oppdraget. 

Informasjon


Fakta

Lokasjon Gweru, Zimbabwe
Samarbeidspartner MCHP
Fagområde Gjenvinning
Tidsrom Mars 2019

Nedlastbar informasjon

Rapport  Last ned rapport
   
Samarbeidspartner  

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651