fbpx

Hva mener vi med microgrid?

Med microgrid mener vi et elektrisk system som ikke er koblet til noen nasjonale eller regionale strømnett. Produksjon, forbruk og lagring vil skje ved samme lokasjon som hvor det er en landsby eller et samfunnshus uten tilgang på strøm.   

Strøm produksjonen vil i første omgang komme fra en kombinasjon av vindturbin og solceller. Det er også planlagt å inkludere småskala vannkraftverk etter hvert. For å sikre en stabil strømflyt ved dårligere værforhold kommer gridet til å inneholde en batteripakke.  

Målet er at alle komponenter av verdighet skal designes og bygges av studentene. I denne prosessen kommer studentene til å ha fokus på å utvikle simple, effektive og bærekraftige løsninger. Dette innebærer at løsningene som utvikles ikke er de mest høyteknologiske, men at det skal være mulig å bygge disse uten tilgang på avansert maskineri. Årsaken til dette er at brukeren skal ha mulighet til å bygge reservedeler selv, samt kunne gjøre drift og vedlikehold på egenhånd. Dette er en ønskelig situasjon for å kunne sikre at prosjektet blir bærekraftig.  

Vindturbin

Studenten som er med i GridVille kommer til å designe og bygge vindturbinen selv, det er Mechanical gruppen som har ansvar for dette. Det er følgende deler som skal designes og bygges; 

  • Turbinbladene 
  • Gir- og bremsesystemet 
  • The Nacelle  
  • The Hub 
  • The Shaft    

Generatoren til turbinen kommer ikke til å bli designet og bygget av studentene i første syklus av prosjektet, men dette er noe vi håper blir en mulighet for kommende sykluser.  

Ønsket resultat er en turbin som har kapasitet på 6 kW, med diameter på turbinbladene på 4-6m. I første syklus skal det bygges en prototype av turbin i en mindre skala. 

Solcellepanel

Forholdene er stort sett veldig gunstige for solceller i hele Nepal, i motsetning til vindturbiner eller småskala vannkraftverk. Hvor vindforhold og tilgang på rennende vann vil variere stort fra lokasjon til lokasjon. Det vil derfor ikke alltid være hensiktsmessig å inkludere en av disse løsningene i gridet, solceller kommer derimot etter foreliggende informasjon til å være en fast bestand av microgridene som skal bygges.  

Solcellepanelene kommer i de første syklusene ikke til å bli designet eller bygget av studentene. Årsaken til dette er mangelen på utstyr og kostnader av dette. Skulle dette bli tilgjengelig i fremtiden vil dette være noe medlemmene av GridVille også vil gjøre selv.  

Det er blitt satt opp ulike løsninger for produksjon til griden hvor solcellesystemet varierer fra 6 til 12 paneler med en kapasitet på 2,1 til 4,2 kW.  

Power box

Dette er både hjernen og hjertet til mikrogriden vi skal bygge. Denne boksen kommer til å inneholde alt av omformere og kontrollsystem for at griden skal fungere. Boksen kommer også til å inneholde sikringer og kursfordelinger. Ideen er å lage en “Plugg inn” løsning, hvor turbinen, solcellepanelene, batteripakken og forbrukerkursene plugges inn i boksen. Dette gir brukeren muligheten til å bytte batteripakke eller andre deler uten noe stort problem. Kapasiteten til omformerne og antallet kurser kommer til å bli tilpasset etter brukerens behov.

Omformerne som studentene skal designe og bygge er følgende;  

  • Vindturbinomformer  
  • Solcelleomformer 
  • Batteriomformer 
  • Lastomformer  

I tillegg kommer studentene til designe og bygge kontrollsystemet, som skal koordinere mellom produksjon, lagring og forbruk. Deler som forbrukerkurser, sikringer, jordelektroder og annet som faller under den elektriske installasjonen kommer til å bli dimensjonert av studentene.  

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651