Arbeidet fortsetter

Haydom Sykehus | Tanzania

Om Prosjektet


Som en videreføring av sommerens prosjekt ved Haydom, reiste Marius, Dagfinn og Daniel til Tanzania i desember 2018 for å se nærmere på vannpumpene og det elektriske anlegget ved sykehuset.

Marius fikk ansvaret for å koble solcellepaneler til strømnettet, og sammen med Dagfinn ble det i tillegg gjort en grundig statusrapport av hele det elektriske anlegget. Ingeniørene hadde møter med flere lokale strømleverandører, og sammen kom de frem til forslag for hvordan strømtilgangen på sykehuset kan forbedres og ivaretas i fremtiden. Å sikre stabile strømkilder ved sykehus er naturligvis helt nødvendig for å kunne behandle pasienter til alle døgnets tider.

Daniel hadde ansvaret for å kartlegge den eksisterende vannforsyningen – som har vært i drift i 30 år, og har behov for en oppgradering. Under oppdraget ble det utarbeidet 4 rapporter for sykehuset som ga en oversikt over dagens situasjon, og skisserte framtidig oppgradering av anleggene. Tiltakene foreslått var av varierende grad, fra bytte av rørledning utstyr, etablering av vedlikeholdsrutiner, fjerning av vekst  nær inntakene, og anbefaling om nytt sandfilter.

Anbefalingene ingeniørene har kommet med, vil bli fulgt opp gjennom fremtidige IUG prosjekt for å sikre at vannforsyningen til sykehuset blir forbedret, og kan dekke det økende behovet for helsearbeidet i Tanzania.

Haydom Sykehus ligger ca. 300 km sør-vest for Arusha, som er den største byen i nordlige Tanzania. Ca 400.000 mennesker betjenes av sykehuset, som i 2018 hadde totalt 350 senger. Stiftelsen Haydoms Venner har som hovedmål å sikre en stabil drift av sykehuset, og har jobbet med dette i flere tiår.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Arusha, Tanzania
Partner i felt Haydoms Venner
Fagområde Solenergi, vann
Tidsrom Høst 2018

Nedbarlast informasjon

Rapport Last ned rapport

 

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651