fbpx

Arbeidet fortsetter ved sykehuset

Haydom Sykehus | Tanzania

Om Prosjektet


Som en videreføring av sommerens prosjekt ved Haydom, reiste Marius, Dagfinn og Daniel til Tanzania i desember 2018 for å se nærmere på vannpumpene og det elektriske anlegget ved sykehuset.

Marius fikk ansvaret for å koble solcellepaneler til strømnettet, og sammen med Dagfinn ble det i tillegg gjort en grundig statusrapport av hele det elektriske anlegget. Ingeniørene hadde møter med flere lokale strømleverandører, og sammen kom de frem til forslag for hvordan strømtilgangen på sykehuset kan forbedres og ivaretas i fremtiden. Å sikre stabile strømkilder ved sykehus er naturligvis helt nødvendig for å kunne behandle pasienter til alle døgnets tider.

Daniel hadde ansvaret for å kartlegge den eksisterende vannforsyningen – som har vært i drift i 30 år, og har behov for en oppgradering. Under oppdraget ble det utarbeidet 4 rapporter for sykehuset som ga en oversikt over dagens situasjon, og skisserte framtidig oppgradering av anleggene. Tiltakene foreslått var av varierende grad, fra bytte av rørledning utstyr, etablering av vedlikeholdsrutiner, fjerning av vekst  nær inntakene, og anbefaling om nytt sandfilter.

Anbefalingene ingeniørene har kommet med, vil bli fulgt opp gjennom fremtidige IUG prosjekt for å sikre at vannforsyningen til sykehuset blir forbedret, og kan dekke det økende behovet for helsearbeidet i Tanzania.

Haydom Sykehus ligger ca. 300 km sør-vest for Arusha, som er den største byen i nordlige Tanzania. Ca 400.000 mennesker betjenes av sykehuset, som i 2018 hadde totalt 350 senger. Stiftelsen Haydoms Venner har som hovedmål å sikre en stabil drift av sykehuset, og har jobbet med dette i flere tiår.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Arusha, Tanzania
Partner i felt Haydoms Venner
Fagområde Solenergi, vann
Tidsrom Høst 2018

Nedbarlast informasjon

Rapport Last ned rapport

 

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

 

HER FINNER DU OSS


Besøksadresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#:NOR 996 548 651