fbpx

Hva gjør en vanningeniør i felt?

(Vann og Sanitær oppdrag i Kenya)


 

Rebecca Martinsen har vært aktiv i Ingeniører Uten Grenser i snart seks år, og har rik erfaring i å bruke sin ingeniørkompetanse innenfor Vann og Sanitær for å bidra til bærekraftig utvikling i lav- og mellominntektsland i det globale sør. Nylig kom hun hjem fra et tverrfaglig feltoppdrag i Kenya hvor hun har vært mentor for to Master med Mening-studenter. Her har vann-teamet sett på økt vanntilgang og overvannsproblematikk for utdanningssenteret Eco Moyo som ligger i et område hvor mange ikke har råd til å sende barna sine på grunnskolen.

Mentor for vanningeniører

Rebecca er veileder for Master med Mening studentene Maja Kirkhus og Maria Brubak Melby. Maja ser i sin oppgave på bedre håndtering av overflatevann i regntiden slik at skader på bygninger og gangveier inne på området kan reduseres. Maria vil se på vannkvalitet og vannmengde samt hvordan Eco Moyo kan øke resiliensen slik at de er mer selvforsynte med både drikkevann og vann til annet bruk.

– Å være mentor handler om å være en diskusjonspartner og støttespiller for studentene, forteller Rebecca. Erfaringene fra tidligere feltoppdrag til Tanzania og Kenya kommer godt med og det sammen gjør yrkeshverdagen hjemme i Norge hvor hun hos Asplan Viak jobber med overvann og VA-ledningsnett. – Det er mye mer utstyr tilgjengelig hjemme for prøvetaking og analyser. Samtidig blir man mer kreativ her, man må finne andre løsninger, sier Rebecca videre.

Dette er virkelig ikke et oppdrag hvor vi kommer en haug med nordmenn, gjør noe, for så å reise igjen. Samarbeid med skolen for å forstå deres behov og løsningsjakt sammen med lokale fagfolk er helt sentralt for at dette skal bli gode og varige løsninger for Eco Moyo. Gleden over å samarbeide med folk med helt annen bakgrunn enn det jeg har selv, er kanskje noe av det viktigste jeg tar med meg hjem til min vanlige jobb.

Samarbeid og kompetansedeling

Noe av det som har imponert Rebecca mest på dette oppdraget er interessen og engasjementet fra elevene på skolen. Flere av barna har hjulpet til med prøvetaking og har ivrig stilt spørsmål både om livet i Norge og om ingeniøryrket. Samarbeid både med lokale entreprenører og folk fra Universitetet i Mombasa har også vært viktig. Eksempelvis var møter med professor i hydrogeologi Collins og VA-ingeniør Sarah veldig nyttig for arbeidet studentene skal utføre.

Prosjektleder i IUG Elise Skattum forteller at organisasjonen bidrar til bærekraftig utvikling ved å løse ingeniørfaglige oppdrag innenfor en stor bredde av fagområder. – Både fornybar energi og avfallsgjenvinning er viktige områder, samtidig som rent og nok vann for svært mange mennesker i verden er hovedutfordring nummer én, sier Elise. – Vi ser også at klimaendringer oftere bidrar til utfordringer med erosjon og at regnvann ikke kommer, eller kommer på feil tidspunkt. Det blir stadig viktigere å se infrastrukturelle utfordringer i sammenheng og intensivere antall oppdrag som bidrar til grønn infrastruktur i sårbare områder i verden. Hun forteller videre at nettopp slike oppdrag som dette hos Eco Moyo viser hvor viktig helhet og langsiktighet er i utviklingsarbeid. Ingeniørfaglig oppdragsløsning bidrar her til at over 200 unge fra et svært fattig område i Kenya får gratis utdanning fra 4 til 15 års alderen. Dette utdanningstilbudet påvirker hele lokalsamfunnet og gir de unge muligheter for videre utdanning og jobb. Noe som er nøkkelen til å løfte seg og sin familie ut av fattigdom.

Rebecca forteller at noe av det beste med å dra på oppdrag med Ingeniører Uten Grenser er samarbeidet med lokale krefter. – Dette er virkelig ikke et oppdrag hvor vi kommer en haug med nordmenn, gjør noe, for så å reise igjen. Samarbeid med skolen for å forstå deres behov og løsningsjakt sammen med lokale fagfolk er helt sentralt for at dette skal bli gode og varige løsninger for Eco Moyo. Gleden over å samarbeide med folk med helt annen bakgrunn enn det jeg har selv, er kanskje noe av det viktigste jeg tar med meg hjem til min vanlige jobb.

IUG-oppdrag i Eco Moyo i Kenya. IUG-mentor Rebecca møter John

Lokalt samarbeid er alltid viktig i våre prosjekter. Her er Rebecca og resten av gjengen i møte med John Kimanzi fra administrasjonen i Eco Moyo.

Geotesting under feltarbeid i Kenya

Rebeccca og Maja på plass hos Eco Moyo.

Gruppebilde feltarbeid i Kenya.

Testing av ph, temperatur konduktivitet og turbiditet.

Iver og Bruck. Koking av jord i Kenya

Prosjektleder Elise sammen med Rebecca og Maja.

Presentasjon av geogruppen i Kenya

Rebecca og Maja fortalte om prosjektet for elevene.

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Fast giver

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
Dronningens gate 22
0154 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651