Kjære alle IUG-medlemmer og støttespillere

Det er rare tider om dagen. Hverdagen er ikke helt til å kjenne igjen og det er liten tvil om at det er en krevende tid for mange. Her i administrasjonen i Ingeniører Uten Grenser Norge har vi som så mange andre hjemmekontor og gjennomfører møter over video.

Alle våre feltoppdrag er utsatt inntil videre, og vi har nå fokus på å kartlegge sammen med våre samarbeidsorganisasjoner hvilke oppgaver, oppdrag og forundersøkelser vi kan bidra med uten å sende ingeniører ut i felt. Dette gjelder også innovasjonsprosjektet Waste4Warmth, hvor det også vil komme flere utlysninger i løpet av de kommende månedene.

Den pågående pandemien er og vil sannsynligvis i lang tid være en stor belastning på helsevesenet i land som er rammet. Det er ekstremt bekymringsfullt hvordan korona-viruset vil ramme de mest sårbare ute i verden og land med svakere helsevesen og økonomi enn hva vi har her i Norge, og særskilt mennesker som lever i flyktningeleire og krise- og konfliktområder hvor det allerede i utgangspunktet er vanskelige forhold, underernæring og manglende tilgang til helsetjenester.

I tillegg til at vi alle tar ansvar og gjør det vi kan for å hindre smitte og forsinke spredning av viruset, er det en svært naturlig reaksjon å ønske og bidra i en krisesituasjon.

 

Hvordan bidra med din ingeniørkompetanse?

Det finnes mange gode og ingeniørrettede community-baserte nettforum der ute, for å samhandle rundt og løse de tekniske utfordringene vi står ovenfor. IUG oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg til å undersøke disse nærmere, merk imidlertid at dette ikke er IUG-initiativer, og at du selv må vurdere teknisk / vitenskapelig innhold og relevans.

 

Bidra til å finne løsninger på konkrete behov:
Helpful Engineers

Ingeniører og medisinsk personal i samarbeid for å finne løsninger, en bedre administrasjon og samordning av forum er under utarbeidelse. IUG Trøndelag er aktivt engasjert her, ta gjerne kontakt med leder i IUG Trøndelag, Jan Tim Jagenberg, på trondelag@iug.no for spørsmål / informasjon.

The Coronavirus Technical Handbook

Et godt verktøy for data og kilde til informasjon i disse tider med falske nyheter og støy i medielandskapet.

Facebook – Open Source COVID19 Medical Supplies

En Facebook gruppe for det aktuelle området du kan følge med på, ellers oppfordrer vi til å generelt følge med på relevante grupper på Facebook da det opprettes og utvikles nye hver dag og vi ikke har anledning til å liste alle.


Vi vil gjerne høre fra deg om du er i kontakt med bedrifter eller organisasjoner som har behov for ingeniørkompetanse for å utvikle løsninger for å møte dagens situasjon. Vi treffes på info@iug.no.


Vi i administrasjonen i IUG ønsker dere alt godt,
Beste hilsener fra IUG Norge

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge?


Helse Norge sine nettsider finner du myndighetenes råd her hjemme for å redusere smittefare og begrense smittespredning. Gå inn på helsenorge.no for nyeste oppdatering.