Kjære alle IUG-medlemmer og støttespillere

Det er rare tider om dagen. Hverdagen er ikke helt til å kjenne igjen og det er liten tvil om at det er en krevende tid for mange. Her i administrasjonen i Ingeniører Uten Grenser Norge har vi som så mange andre hjemmekontor og gjennomfører møter over video.

Alle våre feltoppdrag er utsatt inntil videre, og vi har nå fokus på å kartlegge sammen med våre samarbeidsorganisasjoner hvilke oppgaver, oppdrag og forundersøkelser vi kan bidra med uten å sende ingeniører ut i felt. Dette gjelder også innovasjonsprosjektet Waste4Warmth, hvor det også vil komme flere utlysninger i løpet av de kommende månedene.

Den pågående pandemien er og vil sannsynligvis i lang tid være en stor belastning på helsevesenet i land som er rammet. Det er ekstremt bekymringsfullt hvordan korona-viruset vil ramme de mest sårbare ute i verden og land med svakere helsevesen og økonomi enn hva vi har her i Norge, og særskilt mennesker som lever i flyktningeleire og krise- og konfliktområder hvor det allerede i utgangspunktet er vanskelige forhold, underernæring og manglende tilgang til helsetjenester.

I tillegg til at vi alle tar ansvar og gjør det vi kan for å hindre smitte og forsinke spredning av viruset, er det en svært naturlig reaksjon å ønske og bidra i en krisesituasjon.

 

Hvordan bidra med din ingeniørkompetanse?

Det finnes mange gode og ingeniørrettede community-baserte nettforum der ute, for å samhandle rundt og løse de tekniske utfordringene vi står ovenfor. IUG oppfordrer alle som ønsker å engasjere seg til å undersøke disse nærmere, merk imidlertid at dette ikke er IUG-initiativer, og at du selv må vurdere teknisk / vitenskapelig innhold og relevans.

 

Bidra til å finne løsninger på konkrete behov:
Helpful Engineers

Ingeniører og medisinsk personal i samarbeid for å finne løsninger, en bedre administrasjon og samordning av forum er under utarbeidelse. IUG Trøndelag er aktivt engasjert her, ta gjerne kontakt med leder i IUG Trøndelag, Jan Tim Jagenberg, på trondelag@iug.no for spørsmål / informasjon.

The Coronavirus Technical Handbook

Et godt verktøy for data og kilde til informasjon i disse tider med falske nyheter og støy i medielandskapet.

Facebook – Open Source COVID19 Medical Supplies

En Facebook gruppe for det aktuelle området du kan følge med på, ellers oppfordrer vi til å generelt følge med på relevante grupper på Facebook da det opprettes og utvikles nye hver dag og vi ikke har anledning til å liste alle.

Just One Giant Lab (JOGL) Covid-19 Projects:

Sjekk ut igangsatte prosjekter og meld deg som ressurs

Utvikling av Open Source Ventilator

Meld deg som ressurs

Utvikling av OpenLung BVM Ventilator

Meld deg som ressurs til utvikling av OpenLung Low Resource Bag Valve Mask (BVM) Ventilator til bruk i sårbare områder.

3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19

En dugnadsgruppe opprettet på Facebook for å bidra til å avhjelpe mangelen på utstyr som helsevesenet i dag opplever. Makere over hele verden tar i bruk 3D-printere for å lage smittevernutstyr, denne gruppen fokuserer på visirer da det er stort behov for blant annet visirer, for å beskytte helsepersonell på sykehus, legekontorer og i ambulanser m.m.

Gruppen 3D printer mot covid 19 vant Hack the Crisis Norway som ble arrangert 27. til 29.mars, og har laget en donasjonsside for å skaffe midler til produksjonskostnader. Senere planlegger gruppen å kunne levere andre ting som helsevesenet vil trenge. 

 


Vi vil gjerne høre fra deg om du er i kontakt med bedrifter eller organisasjoner som har behov for ingeniørkompetanse for å utvikle løsninger for å møte dagens situasjon. Vi treffes på info@iug.no.


Vi i administrasjonen i IUG ønsker dere alt godt,
Beste hilsener fra IUG Norge

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge?


Helse Norge sine nettsider finner du myndighetenes råd her hjemme for å redusere smittefare og begrense smittespredning. Gå inn på helsenorge.no for nyeste oppdatering.