Informasjon fra Hovedstyret i IUG

IUG Norge har valgt å avslutte samarbeidet med Sabona grunnet manglende åpenhet og dokumentasjon rundt behandling av en varslingssak.

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i IUG

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling