Oppdrag fra Norge: Planlegging og design av vannsystem i samarbeid med UNHCR

Ønsker du å bruke din kompetanse i et viktig prosjekt fra Norge? Oppgavene beskrevet i denne stillingsannonsen kan gjennomføres ved hjemmekontor ved siden av vanlig jobb. 

Vi søker etter:

  • En ingeniør med kompetanse innen konstruksjoner og tekniske tegninger
  • En ingeniør eller hydrolog med kompetanse innen infrastruktur for vann og vurderinger av lokale forhold

Ingeniører Uten Grenser samarbeider i dette prosjektet med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt). Målet er å utvikle et tilpasningsprosjekt for klimaendringer i Kigoma-regionen i Tanzania; både for flyktninger og lokalsamfunnet (“vertssamfunnet”). 

Det er et stort behov i området for å sikre at bosituasjonen til både flyktninger og lokalsamfunnet er tilpasset kommende og nåværende klimaendringer. Det skal promoteres og jobbes aktivt for et klima-tilpasset landbruk, infrastruktur for innsamling og bevaring av vann, samt utforming av politikk og planer som inkluderer støtte til lokale strategier for klimatilpasning.

Dette oppdraget går ut på å planlegge og designe et system for innsamling av vann, irrigasjon, og flom-kontroll. Det skal foretas en vurdering av tilgjengelige dokumenter (desk-top review), utarbeides en plan for innsamling av gjenstående data, og utformes tekniske tegninger for lokal infrastruktur for vann. Spesifikt:

1) Utvikle førsteutkast for design for avløp av overvann;
2) Utvikle førsteutkast for design for infrastruktur for samling av regnvann.

Interessert? Les mer og søk her:

Søknadsfristen er 1. september!