fbpx

Bilde: Vibeke Saarem, Partner og Fundraising Manager i Ingeniører Uten Grenser Norge, sammen med Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe

IUG Norge inngår nå samarbeid med HeidelbergCement i Norge. Partnerskapet vil støtte opp om behovet for en mer robust infrastruktur i sårbare områder, med vekt på effektiv bruk av ressurser og teknologi med lave utslipp. HeidelbergCement er en global markedsleder innen tilslag, og en fremtredende aktør innen områdene sement, betong og andre tilhørende aktiviteter. Selskapet har ca 55.000 ansatte i mer enn 50 land.

Partnerskap er avgjørende for å lykkes

Hvert år deltar vi som IUG i en en rekke prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for mennesker over hele verden. Prosjektene er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi. Et tett samarbeid med våre partnere i næringslivet er avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet.

At ansatte i HeidelbergCement og datterselskapene engasjerer sine ansatte i arbeidstiden innebærer at IUG får økte ressurser til å gjennomføre oppdrag og prosjekter, og er med på å bygge opp under vårt arbeid om blant annet å øke at interessen for ingeniør-yrket.

Ansatte i HeidelbergCement og datterselskapene vil bidra med kunnskap og engasjement i IUGs internasjonale prosjekter, og til økt interesse for bærekraftige bygg og konstruksjoner gjennom kontakt med studenter og andre.

Bygge robuste samfunn i alle deler av verden

Som en av verdens største leverandører av byggematerialer med om lag 1350 ansatte i Norge har HeidelbergCement og datterselskapene betydelig kunnskap innen bygg og anlegg. Produksjon av materialer med lave utslipp har lenge vært høyt prioritert.

General Manager i HeidelbergCement Northern Europe, Giv Brantenberg, ser frem til samarbeidet og sier følgende:

Vi vil bidra til å bygge robuste samfunn i alle deler av verden, der god bruk av ressurser og lave utslipp vil være førende. Jeg er sikker på at HeidelbergCements brede kompetanse om byggematerialer og Ingeniører Uten Grensers kunnskap om sårbare områder til sammen vil føre til gode prosjekter i land som virkelig trenger det.

Vi er stolt av å ha med HeidelbergCement på laget og gleder oss til samarbeidet fremover!

teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden

SAMARBEIDSPARTNERE

våre samarbeidspartnere
Samarbeidspartner IUG Norge Metier OEC