Jordskjelvsikring av Barneskoler

FORUT | Nepal

Om Prosjektet


Høsten 2017 startet vi et samarbeid med organisasjonen FORUT og deres lokale samarbeidspartner CWIN i Katmandu, Nepal. Målet var å bistå med ingeniørfaglig kompetanse ved byggingen av et barnepsykiatrisk klinkikk. Våre partnere Norconsult og NGI stilte med ingeniørteam for å både gjøre en vurdering av grunnforholdene på tomta til sykehuset, og planlegging og rådgiving i forbindelse med byggeprosessen.

I begynnelsen av 2018 reiste så Øyvind og Åse Marit fra NGI, sammen med Master med Mening-student Thomas fra Universitetet i Stavanger, til Nepal for å gjøre en vurdering av grunnforholdene ved 11 skoler i Dolakha-distriktet. 

I 2015 ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som gjorde store skader. Gjenoppbyggingsarbeidet i regi av nepalske myndigheter går sakte. Myndighetene selv har anslo at 8000 skoler enten må bygges helt på nytt eller ble så skadet at de måtte bygges opp igjen før de
kunne brukes. Dolakha-distriktet, som ligger i sentralregionen, er et av områdene i Nepal som ble hardest rammet. Dette er også et område hvor FORUT har jobbet i mange år. FORUT sitt arbeid dekker 6 landsbyer i Dolakha, og i disse ble 49 skoler helt eller delvis ødelagt. Den norske ambassaden hadde tidligere finansiert gjenoppbygging av 12 skoler i distriktet via FORUT, og ønsket å finansiere flere skoler for å dekke behovet. I 2018 begynner derfor arbeidet med 9 nye skoler.

Dårlig bygningskvalitet på de gamle skolene var en viktig årsak til omfanget av skadene etter jordskjelvet. Derfor var en viktig del av prosjektet å sørge for at skolene er rassikre og jordskjelvsikre. Dette stilte store krav til den tekniske kvaliteten og utførelsen i byggeprosessen, og FORUT ønsket å gjøre alt de kunne for å kvalitetssikre skolene og ønsket ingeniørfaglig vurdering av grunnforholdene og beliggenheten med tanke på ras og jordskred og vurdering av behov for eventuelle utbedringstiltak som støttemurer. I tillegg var det ønskelig å vurdere ulike fundamenteringsløsninger og bygningens integritet mot jordskjelv.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Dolakha, Nepal
Samarbeidspartner FORUT
Fagområde Geoteknikk
Tidsrom Januar 2018

Nedlastbar informasjon

Rapport  Last ned rapport
Ekstern link  Ekstern artikkel
Samarbeidspartner  

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651