Gi en julegave med mening

-gi tilgang til teknologi som gir mennesker et bedre liv

Tilgang til kunnskap og teknologi er vesentlig for at mennesker skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og behov. Vi arbeider for nettopp dette – og du kan bidra!

Hvilken kunnskap og teknologi vil du gi bort til jul?

Bygg en bedre verden

Lys opp verden med ren energi

Gi tilgang til rent og trygt vann

Resirkuler plast for et bedre klima og miljø

Du kan enkelt gi din Julegave via Vipps til nummer 101593

Gi et fint gavekort som bevis på din meningsfulle julegave til den du vil glede. Trykk på bilde for å laste ned ditt gavekort.

Ved å gi en julegave på denne siden gir du et bidrag til Ingeniører Uten Grenser Norges arbeid for å bygge og sikre skolebygninger slik at flere kan få utdanning, installere solcellepaneler som gir lys og mulighet for oppvarming, sikre rent og trygt drikkevann som kan hindre spredning av sykdommer, design av systemer for resirkulering av plastavfall som gir tilgang til flere arbeidsplasser og bidrar til et bedre klima og miljø – for å nevne noen.

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651