Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Gjennom å dele våre historier, prosjekter og erfaringer ønsker vi å bidra til økt kompetanse om utviklingsarbeid blant norske ingeniører.

Ønsker du å bidra med din kunnskap og kompetanse, eller lære direkte av de som har vært på oppdrag for IUG kan du delta på ulike arrangementer som Missing Maps, Historier fra felten eller delta i våre faggrupper.

Fagutvalg og Faggrupper

I desember 2018 etablerte vi et eget Fagutvalget i IUG. Fagutvalget skal sikre kvalitet i arbeidet vi utfører i planlegging, gjennomføring og avslutning av oppdrag, i tillegg til overføring av kompetanse og teknologi til fremtidige oppdrag. Fagutvalget blir delt inn i fagrupper som i første omgang vil omfatte fagområdene Vann og santær, Gjenvinning, Vannkraft, Bygg og Samferdsel og Solenergi.

Fagutvalget styres av frivillige medlemmer i IUG, og er underlagt IUG Administrasjonen. Så langt i år har vi etablert faggrupper innen Solenergi og Vannkraft. De resterende faggruppene vil formes utover året som kommer.

Missing Maps

Hvert år slår katastrofer til rundt om i verden, og mange av områdene som berørers “mangler” bokstavelig talt fra kartene våre. Missing Maps Project og Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) er to initiativer som baserer seg på å kartlegge disse områdene. Den digitale kartdugnaden har tatt av i Norge, og IUG arrangerer og koordinerer det meste av dette.

Kort oppsummert brukes data og fly/satelittfoto for å tegne opp infrastruktur og bygningsmasse/ landareal som så kan brukes av bistandsaktører for å finne informasjon de trenger for å ta beslutninger om iverksetting og utrykning av nødhjelp.

Vi arrangeres jevnlig nye mapathons hos våre lokale avdelinger – dager der flere titalls deltakere møtes og jobber med kartlegging. Her sporer vi satellitt-bilder i applikasjonen OpenStreetMap, og informasjonen som lagres blir umiddelbart tilgjengelig for nødhjelpsorganisasjonene.

Opplegget er enkelt, engasjerende og givende og du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Man kartlegger steder som aldri ville vært prioritert av kommersielle kartselskaper, og man blir kjent med hvordan landskap og infrastruktur ser ut på steder man sikkert aldri ville besøkt ellers. Mer informasjon om Missing Maps finner du på missingmaps.org.

Vil du bli med på neste arrangement? Ta kontakt med din lokalavdeling!

Historier fra felt

For å fortelle våre historier fra oppdrag og prosjekter inviterer vi i samarbeid med de lokale avdelingene til Historier fra Felten foredrag. Våre ingeniører holder presentasjoner fra sine oppdrag der de forteller om både de tekniske løsningene, problemstillinger man må ta stilling til når man jobber med utviklingsarbeid, samt deres personlige erfaringer fra det å være på oppdrag for IUG.

Målet er å inspirere og dele erfaringer til andre ingeniører og interessenter gjennom å dele fortellinger fra oppdragene IUG er engasjert i. Vi håper å gi en praktisk forståelse av feltarbeid og dele våre erfaringer.

Følg med på din lokalavdelings arrangementer for å få med deg neste Historie fra Felten!

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651