Lokale avdelinger

Lokale avdelinger

Avdelingene i IUG følger opp medlemmer og bidrar til det faglige og sosiale fellesskapet lokalt. Vi har avdelinger i mange av de større byene i Norge. Gjennom en lokal avdeling kan du bidra til IUG sitt arbeid ved å bidra i rekruttering av medlemmer og bedrifter og arrangere ulike foredrag og eventer.

Som medlem av en avdeling får du også informasjon om feltoppdrag og Master med Mening, og du kan bidra på andre måter, slik som Missing Maps.

Les mer om våre lokale avdelinger, og ta kontakt med din avdeling for å høre mer om hvordan du kan bidra. 

IUG Trøndelag

Trøndelagsavdelingen ble opprettet våren 2014 med et ønske om å fremme et engasjement for den mer tekniske siden av bistands- og utviklingsarbeid. Avdelingen er en arena for å diskutere prosjekter, knytte nettverk og øke sin egen kompetanse innen humanitært arbeid. 

E-post: trondelag@iug.no

Les mer her

 

IUG Oslo & Omegn

IUG Oslo arbeider gjennom rekruttering av medlemmer, kompetansedeling og formidling av medlemmene mot ulike prosjekter. I tillegg til en aktiv avdeling er det en styrke å ha tett samarbeid med IUG Norge sin administrasjon og hovedstyre.

E-post: oslo@iug.no

Les mer her

IUG NTNU

IUG NTNU er Ingeniører Uten Grenser sin studentorganisasjon ved NTNU. Avdelingen drives utelukkende av studenter, og hvis du ønsker å se vite om arbeidet vi bedriver, klikk deg til videre nedenfor.

E-post: ntnu@iug.no

Les mer her

IUG Hordaland

IUG Hordaland har et variert program med foredrag fra feltarbeid og besøk fra eksterne prosjekter. Vi jobber med aktivt i bistandsarbeid hjemmefra i form av Mapathon/Missing Maps.

E-post: hordaland@iug.no

Les mer her.

IUG Vestfold

IUG Vestfold er vår nyeste avdeling. Vi holder til i Vestfold med hovedsete i Tønsberg. Bli med og få vår avdeling til å vokse!

E-post: vestfold@iug.no

Les mer her

IUG Sørlandet & UiA

IUG Sørlandet & UiA er vår avdeling på Sørlandet og ved Uiversitetet i Agder. Avdelingens hovedsete er i Grimstad, og drives av studenter ved universitetet.

Les mer her

IUG NMBU

IUG NMBU er Ingeniører Uten Grenser sin studentorganisasjon ved NMBU. Klikk deg videre under, å ta en titt på arbeidet vi gjør.

E-post: nmbu@iug.no

Les mer her

IUG OsloMet

IUG OsloMet våre nyeste studentavdeling, og holder til i Oslo. Studenter fra Universitetet i Oslo er også velkommen til å bli med oss!

e-post: oslomet@iug.no

Les mer her

IUG Troms

IUG Troms holder til i Tromsø og er en avdelnig for studenter, ingeniører og pensjonister. Hjelp oss å bygge en avdeling! Ta kontakt i dag!

e-post: tromso@iug.no

Les mer her