Ønsker du å ta del i et nyskapende prosjekt som kan hjelpe mange mennesker? Ønsker du å jobbe med et dedikert prosjektteam bestående av ulike fagområder og nasjonaliteter?

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser nå etter to frivillige ingeniører som ønsker å bidra med sin kompetanse!

Bakgrunn

I 2018 samarbeidet Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) med UNHCR (FNs program for mennesker på flukt) om en avfallsanalyse i utvalgte leire i Etiopia, som ga anbefalinger til hvordan man kan overføre plastavfall til verdi for flyktninger.

Takket være finansiering fra Handelens Miljøfond pågår det nå et pilotprosjekt i Melkadida flyktningleir, ledet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) for å utvikle et gjenvinningsanlegg som gjør at plastavfall kan gjenvinnes til nyttige produkter. Prosjektet har til hensikt å skape en selvgående bedrift som skal gi arbeidsplasser for flyktninger og vertssamfunnet. Bedriften skal ta for seg et system for innsamling av plastavfall (PET-flasker, HDPE-kanner og plastposer), sortering, rengjøring og bearbeiding til nye produkter som kan selges på det lokale markedet til en konkurransedyktig pris.

Plasten som egner seg vil bli omdannet til nye produkter, mens resten vil bli brukt som energiforsyning til en smelteovn som brukes til å lage disse produktene. Det forventes at dette vil føre til en betydelig reduksjon av plastavfall samt skape bærekraftige levekårsmuligheter for flyktninger og vertssamfunnet.

Tidligere IUG-oppdrag i Melkadida:

Fase 1 – Evaluering av plastproblematikk på prosjektområdet og forslag til løsninger
Fase 2 – Design av gjenvinningsmaskiner
Fase 3 – Maskinprototyper settes opp i gjenvinningsanlegg på prosjektområdet

Praktisk informasjon:


Sted: Verksted i Oslo

Arbeidsmengde: Ca. 20%. Oppdraget vil gå over ca. to uker der arbeidstidspunkt er fleksibelt (dagtid eller kveldstid) og kan tilpasses din arbeidssituasjon.

Oppstart: Juni 2020

Søknadsfrist: 31. mai 2020

 

Interessert i andre muligheter for deltakelse i oppdrag og prosjekter?