Master med Mening: flerbruk- vannforsyningssystemer

Kirkens Nødhjelp | Tanzania

Om Prosjektet


Kirkens Nødhjelp, og deres lokale partnerorganisasjon 4CCP, har nylig rehabilitert og installert grunnvannspumper (håndpumper og solardrevet pumper) i regionen Mbulu, i Tanzania. Grunnvannet har tilstrekkelig kvalitet som drikkevann, med unntak av høye fluornivå i noen brønner. De nylig installerte solardrevne pumpene ser ut til å fungere bra, men de er basert på relativt ny teknologi, så det trengs mer kunnskap om blant annet levetidskostander, dimensjonering, drift og vedlikehold.

NTNU-studenter Maria Asklund og Trine Ånestad Røer, veiledet av mentor Vibeke Brandvold (Norconsult), var i januar og februar 2020 i Tanzania for å gjennomføre feltarbeidet knyttet til deres Master med Mening. Målet var å samle inn data om solcelledrevne pumpesystemer, vannforbruk og fremtidig vannbehov for potensielle flerbruksvannsystemer.

Som et tiltak for å samle inn data, i 3 landsbyer installerte IUG-teamet et fjernstyringssystem for overvåking av vannstand i borehullene og i tankene. Systemet består av en gateway som bruker mobilnettverket til å sende dataene til en server, sensorer med forskjellige parametere, og en nettside der resultatene blir presentert. Studentene installerte temperatur- og vibrasjonssensorer på tankenes utløpsrør og trykksensorer i borehullene. Trykkfølerne som ble brukt i borehullene ble gitt som et bidrag til prosjektet av NGI i Norge.
Gjennom intervju med distriktsvanningeniøren i Mbulu og de lokale vann- og PETS-komiteene i landsbyene, innhentet studentene nyttig informasjon om dagens vannforbruk, fremtidig vannbehov og hvordan fjernmålsystemet kan implementeres og videreutvikles for å være til nytte i vannstyringen på distriktsnivå.

Basert på dataene som er samlet inn skal studentene være i stand til å vurdere dekningen av vannbehov i dag, og hvilke tiltak som må tas for å imøtekomme dette behovet. I tillegg vil de gi en evaluering av fordeler og ulemper for et fjernstyringssystem i større skala.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Tanzania
Partner i felt Kirkens Nødhjelp
Fagområde Vann og sanitær
Tidsrom Januar – Februar 2020

Nedlastbar informasjon

Rapport Tilgjengelig fra sommeren 2020
   
   

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger din hjelp! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651