Master med Mening og fornybar energi

NTNU | Bhutan

Om Prosjektet


Som endel av et større samarbeid mellom Royal University of Bhutan (RUB), avdeling College of Science and Technology (CST) i Phuentsholing, Bhutan og NTNU, er et av prosjektene å utvikle en åpen programvare for bedre optimalisering av standalone microgrids. Prosjektet er spesielt rettet mot systemer i grisgrendte strøk, uten tilkoblingsmuligheter til konvensjonell elektrisk infrastruktur.

Med klimautfordringene verden står overfor, er det viktig at kraften som skal produseres kommer fra fornybare energikilder og er tilpasset brukerens behov. Formålet med prosjektet er å utvikle en helhetlig metodologi som dekker alt fra datainnsamling, optimalisering av systemet, samt en systemsimulering, både for en dag og for et år, for å se hvordan systemet oppfører seg.

Videre kan det nevnes at 1.3 milliarder mennesker i dag mangler tilgang til elektrisitet, og 95% av disse bor i land sør for Sahara eller i Asia. For å utgjøre en størst mulig forskjell er det viktig å fokusere på disse områdene, og lage løsninger som kan benyttes av befolkningen her. 

For å få økt forståelse for prosjektet, og hva det innebærer, ble det foretatt en fire uker lang felttur til CST i Bhutan. 18. september 2015 dro de to Master med Mening-studenter Håkon Duus og Geir Kulla på besøk til RUB i Bhutan. På campus var det bygget et testanlegg med solceller, der deler fungerte som øydrift og deler var tilkoblet til nettet.

Det tekniske arbeidet direkte knyttet til oppgaven gikk for det meste i å utføre målinger på kraftsystemet der nede. Hvordan var forbruksmønstrene til studentene som bodde på skolen? Stemte det overens med det vi hadde forventet? Hvordan var strømkvaliteten i stikkontakten? Hva ble strømmen brukt til? Å få svar på slike ting kan høres trivielt ut, men er viktig for å få en bedre systemforståelse. Den tekniske løsningen man utarbeider skal være tilpasset lokale forhold på alle måter og den skal fungere for sluttbrukeren, og på sikt i landsbyer uten normal nettilknytning.

Under et så langt utenlandsopphold blir man også godt kjent med de lokale, og kan lettere sette seg inn i deres hverdag. Dette er viktig når man kommer hjem og skal fortsette arbeidet. For selv om spørsmålene raskt kunne blitt besvart i en mail, mener jeg det er uvurderlig med førstehånds kjennskap til de lokale forholdene. Både for bedre tekniske løsninger on-site grunnet utvidet egenforståelse, samt ny og bedre kjennskap til andre kulturer.  

Tekst: Håkon Duus

Informasjon


Fakta

Lokasjon Phuentsholing, Bhutan
Samarbeidspartner NTNU
Fagområde Fornybar Energi
Tidsrom September 2015

Nedlastbar informasjon

Rapport Last ned rapport
Eksterne linker Ekstern artikkel
Samarbeidspartner Ekstern blog

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli Teknologivenn

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651