fbpx

Master med Mening

Master med Mening

En Master med Mening gir studenter mulighet til å bidra med praktisk fagkunnskap fra sitt studium i samfunnsrelaterte problemstillinger.

For å øke engasjementet for, og kunnskapen om bistandsarbeid, bistår IUG masterstudenter i bistandsrelaterte masteroppgaver. En Master med mening oppgave blir til gjennom et samarbeid mellom veileder på studiestedet, studenten og IUG.

Hva er en Master med Mening?

En Master med Mening (MmM) oppgave består av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en ingeniør med erfaring i feltarbeid; en mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til bistandsarbeid for studenten samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemer i felt.

I samarbeid med en lokalavdeling i IUG, og en organisasjon eller bedrift, har masterstudenter mulighet til å skrive en bistandsrettet masteroppgave; Master med Mening.

Oppgaven kan være knyttet til mange ulike ingeniørfaglige felt, og masterstudenten får mulighet til å bidra praktisk med fagkunnskap fra sitt studium i tillegg til å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger. Ingeniørstudenter som velger å skrive en MmM vil kunne jobbe med en oppgave som har stor lokal verdi i et område under utvikling, og bidra til å gjøre en reell forskjell der det trengs mest.

I tillegg vil studenten få internasjonal erfaring som fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på, og muligheten til å skille seg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess.

Hvem kan søke?

IUG tilbyr kun Master med Mening på studiesteder hvor vi har lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive en Master med Mening, undersøk om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med avdelingen. 

Avdelingene har ansvaret for å bistå studenten med å finne relevante og passende MmM-oppgaver, ved hjelp av deres nettverk av bedrifter og organisasjoner. I tillegg kan avdelingene være behjelpelig med forberedelser i form av kursing og veiledning.

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested.

Hvordan søke?

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested. Lokalavdelingen hjelper deg med å finne en passende samarbeidspartner i felt, og sammen med din studieveileder utarbeider du selv tema og problemstilling for masteroppgaven.

Søknadsfristene er 15. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester, og 01. november for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester.

Maks to master-studenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt.

 

Ønsker du å skrive en MmM tilknyttet et spesifikt IUG-prosjekt?

Vi ser nå etter studenter som vil bidra til en bærekraftig utvikling for EcoMoyo skolen i Kenya. Prosjektet sørger for at flere barn får gratis skolegang, som fører til mindre arbeidsledighet, færre ungdomsgraviditeter og økt selvstendighet. Det er et stort behov i området for å sikre at skolen og lokalsamfunnet er tilpasset kommende og nåværende klimaendringer og det er muligheter for å bidra innen ulike fagfelt!

Søknadsfristen er 1. november 2021 og feltarbeid er tiltenkt gjennomført våren 2022 dersom situasjonen tillater det.

Ønsker du å skrive en MmM tilknyttet et spesifikt IUG-prosjekt?

Vi ser nå etter studenter som vil bidra i byggingen av drivhus i Ghana. Prosjektet vil sørge for mindre arbeidsledighet og økt selvstendighet for jenter i regionen, samt færre tilfeller av barneekteskap.

Søknadsfristen er 1. desember 2021 og feltarbeid er tiltenkt gjennomført ila 2022 dersom situasjonen tillater det.

 

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Waste for Warmth

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Ingeniører Uten Grenser er organisasjonen for ingeniører som bryr seg om verden. Vi arbeider for å dele og gjøre teknologi og ingeniørkompetanse tilgjengelig i sårbare områder.

Kontakt oss

STØTT VÅRT ARBEID


Bli fast giver

Bli medlem

Gi en gave

Bli samarbeidspartner

VIPPS til 101593

Gavekonto: 1506.33.94499

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
Dronningens gate 22
0154 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651