Master med Mening

Master med Mening

En Master med Mening gir studenter mulighet til å bidra med praktisk fagkunnskap fra sitt studium i samfunnsrelaterte problemstillinger.

For å øke engasjementet for, og kunnskapen om bistandsarbeid, bistår IUG masterstudenter i bistandsrelaterte masteroppgaver. En Master med mening oppgave blir til gjennom et samarbeid mellom veileder på studiestedet, studenten og IUG.

Hva er en Master med Mening?

En Master med Mening (MmM) oppgave består av en teoretisk del og et feltbesøk sammen med en ingeniør med erfaring i feltarbeid; en mentor. På denne måten blir oppgaveskrivingen en god introduksjon til bistandsarbeid for studenten samtidig som den kan være til nytte for noen i form av å løse konkrete problemer i felt.

I samarbeid med en lokalavdeling i IUG, og en organisasjon eller bedrift, har masterstudenter mulighet til å skrive en bistandsrettet masteroppgave; Master med Mening.

Oppgaven kan være knyttet til mange ulike ingeniørfaglige felt, og masterstudenten får mulighet til å bidra praktisk med fagkunnskap fra sitt studium i tillegg til å sette seg inn i samfunnsaktuelle problemstillinger. Ingeniørstudenter som velger å skrive en MmM vil kunne jobbe med en oppgave som har stor lokal verdi i et område under utvikling, og bidra til å gjøre en reell forskjell der det trengs mest.

I tillegg vil studenten få internasjonal erfaring som fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på, og muligheten til å skille seg ut fra mengden i en jobbsøkerprosess.

Hvem kan søke?

IUG tilbyr kun Master med Mening på studiesteder hvor vi har lokalavdeling. Dersom du er student og interessert i å skrive en Master med Mening, undersøk om IUG har en lokalavdeling på ditt studiested og ta kontakt med avdelingen. 

Avdelingene har ansvaret for å bistå studenten med å finne relevante og passende MmM-oppgaver, ved hjelp av deres nettverk av bedrifter og organisasjoner. I tillegg kan avdelingene være behjelpelig med forberedelser i form av kursing og veiledning.

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested.

Hvordan søke?

For å søke om MmM må du kontakte din lokalavdeling ved ditt studiested.

Søknadsfristene er 1. mars for oppgaver med feltarbeid påfølgende høstsemester, og 1. oktober for oppgaver med feltarbeid påfølgende vårsemester.

I enkelte tilfeller vil IUG selv lyse ut ledige MmM-oppgaver. I disse tilfellene gjelder egne søknadsfrister.

Maks to master-studenter kan søke sammen om et MmM-prosjekt.

VÅRT ARBEID

Oppdrag

Master med Mening

Kompetanseutvikling

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger din hjelp! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Adresse:
Ingeniører Uten Grenser Norge
c/o TheFactory
Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Norway

Org#: NOR 996 548 651