Vannsikkerhet ved Utviklingssenter

Stiftelsen Nyenga | Uganda

Om Prosjektet


IUG har hatt flere oppdrag hos Stiftelsen Nyenga, som driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til Stiftelsen Nyenga er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.

Tilgang på tilstrekkelig vann (både kvantitet og kvalitet) er avgjørende for mange av senterets aktiviteter. I oktober 2019 reiste Master med Mening-student Endre og hans Mentor Nils-Otto til Nyenga for å vurdere vanntilførsel og -forbruk ved senteret. I felt fikk Endre og Nils-Otto også hjelp av Ellen Jessica Kayendeke, som er foreleser ved Makarere Universitet i Uganda innen vannlagringsdynamikk og spesialist på våtmarker.

Masteroppgaven som skal skrives fra dette feltarbeidet handler om de hydrauliske systemene ved Stiftelsen Nyengas tomt; og skal brukes til å estimere grunnvannstrømmen og å komme med noen råd angående vannsikkerhet og risikoanalyse. Det ble utført flere pumpetester fra den viktigste drikkevannsbrønnen, og utslippsmålinger i lokale kilder og elver. Det ble også tatt vannprøver som skulle analyseres for forskjellige fysiske og kjemiske parametere.

Masteroppgaven vil deles på denne siden når den er klar, ca. juni 2020.

Informasjon


Fakta

Lokasjon Nyenga, Uganda
Samarbeidspartner Stiftelsen Nyenga
Fagområde Vanntilgang
Tidsrom November 2019

Nedlastbar informasjon

Rapport  Kommer
Ekstern artikkel  Artikkel fra NMBU
Samarbeidspartner  

IUG


Teknologiske endringer er et teamarbeid, og vi trenger deg ombord! Bli medlem i IUG og du hjelper til med å levere bærekraftige tekniske løsninger rundt om i verden.

Som medlem får du tilgang på utlysninger av våre oppdrag, og mulighet til å bidra i organisasjonen. Bedrifter kan bli samarbeidspartnere, eller uforpliktende støtte oss gjennom et bedriftsmedlemskap eller med en gave.

Kontakt oss

HER FINNER DU OSS


Ingeniører Uten Grenser Norge
Telefon: + 47 958 91 632
Besøksadresse: Støperigata 1, 0250 Oslo, Norway
Postadress: Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo, Norway
Org#: NOR 996 548 651