Har du erfaring med komprimatorbiler? 

Penda er et resirkuleringsselskap som ble etablert i Etiopia i 2015. Selskapet har som mål å bygge en bærekraftig sirkulærøkonomi for avfall, og skape jobb- og inntektsmuligheter i resirkulering (les mer på pendapaper.com).

I samarbeid med Addis Ababa City Administration har Penda utviklet et fungerende system for innsamling av papir og kartong i hovedstaden, som igjen forsyner den lokale papirindustrien med råmateriale for videre produksjon. Nå skal de i gang med oppstart av et pilotprosjekt for innsamling og sortering av husholdningsavfall hovedstaden. Prosjektet vil gå over en periode på 4-6 måneder, fra oktober 2019.

Ingeniører Uten Grenser leter nå etter en mekaniker/maskiningeniør som kan jobbe med dette prosjektet hjemmefra et par timer per uke for å forberede et feltbesøk, og deretter reise på oppdrag til Addis Abeba. Mekanikeren/maskiningeniøren vi ser etter er spesialist på vedlikehold og reparasjon av lastebiler (herunder lastebiler for avfall).

Sted

Addis Abeba, Etiopia

Tidsramme

Feltoppholdet i Addis Abeba, Etiopia, er satt til januar-februar 2020. Det bør i tillegg forventes å bruke et par timer per uke til forberedelser og etterarbeid. 
Vennligst spesifiser i søknaden din når du har mulighet til å reise i felt, og hvor lenge du ønsker å være der. 

NB: Ønsket lengde på feltoppholdet er 4-6 uker, men send gjerne også en søknad hvis du kun ønsker å reise i en kortere periode!

 

Les mer og søk her. Søknadsfristen er 3. november!