Er du ingeniør med kompetanse enten innen enten prosesser for plastgjenvinning eller innen gasification (forgassing av plast/papp)?

Vi ser etter to ingeniører som ønsker å bidra til å skape en ny standard for plast og avfallshåndtering i utviklingsland og som tør å ta utfordringen.
 
To ingeniører som under krevende forhold og med lite ressurser kan se muligheter der det er hindre og som kan tenke kreativt når det gjelder.
 
Du anser deg selv som en med teknisk innsikt og som ikke er redd for å ta i et tak. Som en som ønsker å bruke din kunnskap til å hjelpe andre som sårt trenger den. Har du erfaring med å bygge maskiner er det en fordel.
 
Vi ser etter to ingeniører som kan hjelpe med å sette opp enkle og effektive maskiner i et plastresirkuleringsanlegg i en flyktningleir i Etiopia. Anlegget består av et sedimenteringsbasseng for resirkulert vaskevann, en kuttemaskin, forbrenningsovn med rensefilter eller gasifiseringsanlegg som kan gi varme til smelteprosessen samt former og en hydraulisk presse for å forme produkter. Maskinene må kunne bygges lokalt og opereres av flyktninger og lokale innbyggere.
 
Maskindesign er gjort av forrige team, men siden prosjektet er en pilot er det fortsatt nødvendig med løpende vurderinger av design, løsninger og materialer underveis.

Praktisk informasjon

Vi ser etter:

  • 1 ingeniør med kompetanse innen maskindesign/maskinbygging
  • 1 ingeniør med kompetanse innen avfallshåndtering/forbrenning/gasifisering

Lengden på feltoppdraget er 14 dager, og ingeniørene vil tilbringe tid i både Addis Abeba og Melkadida.
Feltoppdraget gjennomføres i uke 46 og 47. 

Interessert?
Les mer og søk her!

Søknadsfristen er 6. oktober!