(Bilde: Tidligere IUG-oppdrag ved Nyenga Foundation sitt utviklingssenter)

 

Har du kompetanse innen biogassanlegg?

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ser nå etter en erfaren ingeniør som ønsker å bidra med sin kompetanse som mentor i Uganda for en masterstudent i Fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ingeniøren bør ha erfaring med biogassanlegg og måling av energieffektivitet. Hun eller han bør også helst ha erfaring fra internasjonalt feltarbeid.

Bakgrunn

IUGs partner Nyenga Foundation driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til Nyenga Foundation er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.

I Uganda er vedfyring sammen med trekull den mest utbredte energikilden. Bruk av trevirke til energiformål er ofte ikke bærekraftig – dette fører til avskoging, som igjen påvirker det biologiske mangfoldet, samt lokalt og globalt klima. Landsbygda i Uganda er i liten grad tilkoblet elektrisitetsnettet, og biogass kan sammen med solkraft være en bra teknologiløsning for å gi flere tilgang til elektrisitet.

Hovedfokuset for masteroppgaven til studenten er å undersøke hvor lønnsomt og energieffektivt et biogassanlegg kan være i et land som Uganda. I tillegg til den teknoøkonomiske analysen av biogassanlegget (råstofftilgang, investeringer, prosess, gass- og elproduksjon), vil muligheter og begrensninger for bruk av bioresten vil analyseres fordi dette kan være avgjørende for lokal aksept av anlegget, miljøgevinster og totaløkonomien.

Utreisedato og lengde på oppdrag

Utreise til Uganda er satt til slutten av februar / begynnelsen av mars 2020, og lengden på oppdraget er ca. 2 uker i felt.
Spesifikke reisedatoer blir vi enige om (utreise før 24. februar er dog ikke aktuelt). Vennligst spesifiser i søknaden når og hvor lenge du har mulighet til å være i felt.

Det må også beregnes noe tid før utreise til forberedelser og noe tid i etterkant til å ferdigstille feltrapport (arbeidsmengden tilsvarer kun et par timer per uke, og kan fint gjennomføres på ettermiddager/kvelder i tillegg til vanlig jobb). 

Interessert?
Les mer og søk her!

Søknadsfristen er 8. desember!